TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) je štandardizovaný test z angličtiny zameraný na profesionálov a spoločnosti. TOEIC sú v podstate dva samostatné testy. Jeden testujúci schopnosť receptívnej angličtiny (čítanie a počúvanie) a druhý, ktorý testuje produktívne zručnosti anglického jazyka (rozprávanie a písanie). Študenti sa podľa svojich potrieb môžu rozhodnúť, či chcú absolvovať obidva testy TOEIC, alebo iba jeden. Štruktúra jednotlivých testov je jedinečná a skóre sa tiež líši. Existuje celý rad metód prípravy na TOEIC od samoštúdia až po kurzy a praktické testy.

TOEIC POČÚVANIE A ČÍTANIE

Test TOEIC zameraný na čítanie a počúvanie je tým populárnejším z dvojice testov TOEIC. Prebieha v testovacích centrách v papierovej podobe a jeho skóre je na škále od 10 do 990. Zručnosti anglického čítania a počúvanie majú v tomto teste rovnakú váhu, pričom polovica bodov z finálneho skóre pochádza z každej hodnotenej zručnosti. 

TOEIC ROZPRÁVANIE A PÍSANIE

Test TOEIC zameraný na zručnosti týkajúce sa rozprávania a písania prebieha na počítači. Táto verzia TOEIC nezahŕňa skúšajúceho, ale študent zaznamenáva svoje ústne odpovede do nahraných alebo napísaných výziev a pri písomnej časti zaznamenáva svoje odpovede v písomnej forme. Písomná a hovorená časť majú v teste rovnakú hodnotu. Finálne skóre študenta je na škále od 0 do 400.

VLASTNÍCKE PRÁVA

TOEIC je produktom organizácie ETS, ktorá tiež stojí za TOEFL, iným štandardizovaným anglickým testom určeným pre akademickejšie publikum.

TOEIC V KOCKE

Prečo absolvovať tento test?Profesionálny certifikát
Cena125-200 USD
Dĺžka120 minút (receptívny) alebo 80 minút (produktívny)
Správa o výsledku7 až 15 dní
Miesto skúškyAutorizované testovacie centrá
Platnosť výsledku2 roky
POROVNANIE TOEIC S OSTATNÝMI TESTAMI