EF SET English Certifikate

EF SET English Certificate je štandardizovaný test z angličtiny, ktorý sa používa predovšetkým na osvedčenie odborných znalostí anglického jazyka. Testujú sa schopnosti čítať a počúvať, ale nie schopnosť rozprávať alebo písať. Bodovanie EF SET sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 100 a je zosúladené so šiestimi úrovňami CEFR. Toto hodnotenie je možné zverejniť priamo na LinkedIn ako oficiálny anglický certifikát.

ŠTRUKTÚRA TESTU

EF SET English Certificate je časovo limitovaný 50-minútový adaptívny test s 25-minútovou časťou pre porozumenie čítanému textu a s 25-minútovou časťou pre porozumenie počúvaniu. Počet úloh v danej sekcii závisí od testovacej relácie, pretože test sa prispôsobuje v závislosti od toho, ako dobre ho študent zvláda. Rovnako ako všetky verzie EF SET, aj táto verzia je k dispozícii online bez akýchkoľvek poplatkov.

Obsah a psychometrické špecifikácie EF SET zodpovedajú najvyšším štandardom testovacieho odvetvia, čo znamená APA/NCME Standards for Educational & Psychological Testing, 2014. Všetky testovacie otázky sú vopred testované štandardnou populáciou a analyzované a kalibrované na bežnú škálu.