TOEIC Speaking & Writing test

Test TOEIC Speaking & Writing je jednou z dvoch verzií testu TOEIC. Je novšou verziou, no aj menej populárnou v porovnaní s testom TOEIC Listening & Reading.

ŠTRUKTÚRA TESTU

Test TOEIC Speaking & Writing trvá približne 80 minút, pričom prvých 20 minút je venovaných rozprávaniu a zvyšná hodina písaniu. Celý test sa robí na počítači, takže kandidáti musia byť schopní písať svoje odpovede na klávesnici a neskôr svoje ústne odpovede nahrávajú pre následné ohodnotenie.

BODOVANIE

Test bodovanie zameraný na rozprávanie a písanie TOEIC je hodnotený v rozsahu 0 až 400, pričom rovnakú váhu má rozprávanie (0-200 bodov) a písanie (tiež 0-200 bodov). Túto verziu TOEIC je možné absolvovať spolu s testom zameraným na čítanie a počúvanie, alebo je možné absolvovať ju samostatne. Taktiež je možné absolvovať jednu časť testu separátne od druhej časti, to znamená, buď časť zameraná na rozprávanie alebo časť zameraná na písanie.