Anglické testy

Vyberte si ten najlepší test z angličtiny, ktorý vám vyhovuje. Či už ste obchodník, čo hľadá spoľahlivý certifikát, študent uchádzajúci sa o univerzitu v zahraničí, alebo študujete angličtinu a chcete si otestovať úroveň vašich znalostí. Tieto stránky sú kompletným sprievodcom najbežnejších testov z angličtiny používaných na celom svete - TOEFL, TOEIC, EF SET, IELTS,  ako aj anglických skúšok Univerzity v Cambridge - vrátane podrobných informácií o štruktúre testov, bodovaní a organizáciách, ktoré vytvorili tieto testy. 

Je ťažké zvoliť si ten správny test z anglického jazyka, keď máte na výber z toľkých možností.

Cambridge skúšky

Súbor skúšok Univerzity v Cambridge je na pochopenie najťažší test z angličtiny, pretože v skutočnosti ide o súbor niekoľkých testov rôznych úrovní a znalostí pre rozdielne profilovaných študentov.

EF SET

EF SET štandardizovaný online test z angličtiny pre profesionálny certifikát a hodnotenie zručností z angličtiny na rozdiel od iných predražených testov.

IELTS

IELTS zahŕňa dva testy: všeobecný anglický test slúži k certifikačným a prisťahovaleckým účelom, pričom akademický anglický test je určený pre prijímanie na univerzity vo Veľkej Británii a v iných krajinách. 

TOEFL

TOEFL je akademicky zameraný test z anglického jazyka, ktorý absolvujú hlavne zahraniční študenti, ktorí chcú navštevovať univerzitu v Spojených štátoch alebo v Kanade.

TOEIC

TOEIC zahŕňa dva testy zamerané na profesionálov a spoločnosti. Testuje používanie angličtiny v kontexte medzinárodného pracoviska.

Porovnanie testov

Na jednej stránke porovnajte rôzne štandardizované testy z anglického jazyka, aby ste si mohli zvoliť ten najlepší test, ktorý splní vaše očakávania a ciele.