EF SET

EF Standard English Test (EFSET) je štandardizovaný test z angličtiny s otvoreným prístupom, ktorý používajú predovšetkým dospelí na účely získania odborného certifikátu z angličtiny. Vďaka jeho otvorenému prístupu školy a spoločnosti tiež používajú EFSET na efektívne meranie úrovne angličtiny u študentov alebo zamestnancov. EFSET je jedným z mála štandardizovaných testov z angličtiny, ktorý meria študentov na všetkých úrovniach odbornej spôsobilosti s porovnateľnou presnosťou. Test nie je zameraný na akademické alebo obchodné publikum, ale hodnotí skôr všeobecné anglické zručnosti, ktoré sa používajú v akomkoľvek prostredí.

EFSET je súbor 3 testov rôznych dĺžok a úrovní presnosti – EFSET Quick English Check, EFSET English Certificate a EFSET PLUS. Všetky 3 testy EFSET pozostávajú z úloh týkajúcich sa čítania a počúvania a sú priamo v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom (CEFR). Skóre certifikátu EF SET je možné zverejniť na LinkedIn a je možné ho pridať priamo do individuálneho profilu na LinkedIn ako dôkaz vašich znalostí angličtiny. EF SET netestuje zručnosti z rozprávania alebo z písania.

Test versions

EF SET Quick Check je krátka 15-minútová verzia testu a nie je adaptívna. Poskytuje približný odhad úrovne odbornej spôsobilosti s hodnotením „nízke“, „stredné“ alebo „vysoké“. EF SET English Certificate a EF SET English Certificate Plus sú adaptívne a obidva používajú rovnakú bodovú stupnicu od 0 do 100 s ekvivalentnosťou CEFR uvedenou vo výsledkoch. Výraz „adaptívny“ znamená, že otázky v teste sú viac alebo menej náročné v závislosti od toho, ako dobre študent odpovie na predchádzajúce otázky.

Štandardný EF SET je najpopulárnejší zo všetkých 3 testov. Skladá sa z 25-minútovej časti zameranej na čítanie, po ktorej nasleduje 25-minútová časť zameraná na počúvanie. EF SET PLUS je dlhšia verzia testu (2 hodiny) s akademickejším zameraním. Výsledkom tohto náročného testu je hodnotenie na stupnici EFSET, ale tiež je ekvivalentné rozmedzie hodnotenia v testoch IELTS a TOEFL. Tieto ekvivalencie hodnotenia študovali tretie strany a ukázalo sa, že sú spoľahlivé.

VLASTNÍCKE PRÁVA

EF SET bol založený a spravovaný spoločnosťou EF Education First, európskou vzdelávacou spoločnosťou. Test bol pôvodne zostavený pre interné účely a neskôr bol vydaný ako online nástroj s otvoreným prístupom.

EF SET V KOCKE

Prečo absolvovať tento test?Profesionálny certifikát
CenaZadarmo
Dĺžka50 minút (štandardný) alebo 120 minút (PLUS)
Správa o výsledkuIhneď
Miesto skúškyOtvorený online prístup
Platnosť výsledkuDoživotná platnosť
POROVNANIE EFSET S OSTATNÝMI TESTAMI