Linguaskill

Linguaskill je online test z angličtiny, ktorý používajú predovšetkým vzdelávacie inštitúcie a spoločnosti na skupinové testovanie angličtiny. Nahradil BULATS (služba testovania obchodného jazyka), keď bol v decembri 2019 ukončený. Linguaskill môže testovať jednotlivcov a skupiny kandidátov vo všetkých štyroch jazykových schopnostiach: rozprávanie, písanie, čítanie a počúvanie, je však modulárny, takže je možné testovať len jednu jazykovú zručnosť.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

K dispozícii sú dve verzie testu – Linguaskill General a Linguaskill Business. Obe verzie testu sú rovnako dlhé. Linguaskill je modulárny test a každý z troch modulov sa môže považovať za samostatný test, alebo sa môže kombinovať s ostatnými modulmi.

Sekcia Linguaskill pre počúvanie a čítanie je jediný modul, ktorý trvá 60-85 minút. Jedná sa o adaptívny test, čo znamená, že otázky sa zjednodušujú alebo sťažujú v závislosti od toho, ako študent reaguje. Štandardnými typmi otázok sú vypĺňanie prázdnych políčok a porozumenie čítaniu a počúvaniu. Väčšina otázok má možných viacero správych odpovedí. Hodnotenie modulu počúvania/čítania v Linguaskill je k dispozícii ihneď po dokončení, hoci testovacie inštitúcie sa môžu rozhodnúť nesprístupniť výsledky účastníkom testu, kým nebude k dispozícii hodnotenie z ostatných modulov.

Modul Linguaskill pre otestovanie písania trvá 45 minút a zahŕňa dve úlohy: výzva týkajúca sa písania v rozsahu minimálne 50 slov (zvyčajne e-mail) a napísanie textu s minimálne 180 slovami. Počítač texty automaticky ohodnotí a do 12 hodín udelí skóre.

Modul Linguaskill pre otestovania rozprávania trvá 15 minút a obsahuje 5 úloh. Táto časť je zaznamenaná a vyhodnotí sa automaticky počítačom. Následne je overená skúšajúcimi na inom mieste a zverejní sa skóre. Výsledky sú k dispozícii do 48 hodín.

BODOVANIE

Hodnotenie všetkých modulov Linguaskill je na stupnici Cambridge English Scale od 82 do 180 a jej ekvivalentom škály CEFR. Ak študent využije viac ako jeden modul, celkové bodovanie sa počíta na rovnakej stupnici 82-180 (priemer bodov absolvovaných modulov). Inštitúcie poskytujúce Linguaskill skupinám dostanú súhrnnú správu so všetkými hodnoteniami študentov a ich umiestnením podľa škály CEFR. Výsledky testu Linguaskill sú k dispozícii do 48 hodín, čo je v porovnaní s časom potrebným pre získanie výsledkov väčšiny štandardizovaných testov dosť rýchle – je to vďaka automatizovanému opravovaniu testu.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Linguaskill patrí pod Cambridge English Language Assessment, ktorý je tiež organizáciou, ktorá sa zaoberá skúškami Cambridge English a IELTS.