Cambridge A2 Key (KET)

Skúška Cambridge English A2 Key, predtým známa ako skúška KET, je určená pre študentov na základnej úrovni angličtiny. Je to najnižšia úroveň skúšky z Cambridge, ktorá sa ponúka dospelým mimo Spojeného kráľovstva. Rovnako ako všetky Cambridgeské skúšky z angličtiny, aj A2 Key môže byť absolvovaná úspešne/neúspešne a pre tých, ktorí ju úspešne zvládli získajú certifikát, ktorého platnosť nevyprší. Skúška Cambridge A2 Key môže byť buď v papierovej verzii alebo v počítačovej verzii. V oboch prípadoch to trvá dokopy 110 minút.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Skúška A2 Key testuje všetky štyri zručnosti – počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie – a je rozdelená do troch štruktúrovaných častí nasledovne:

Časť 1 (60 minút) – prvá časť skúšky KET testuje schopnosť porozumieť čítanému textu spolu s jeho písaním. Je rozdelená do 7 častí s celkovým počtom 32 otázok. V prvej časti testu sú otázky, pri ktorých môže byť viacero správnych odpovedí, v ďalšej časti sa vpisuje do políčok, a v záverečnej časti sa nachádza krátka výzva týkajúca sa písania. Všetky materiály na čítanie a výzvy ohľadom písania sú na základnej úrovni angličtiny.

Časť č. 2 (24 minút nahrávok + 6 minút navyše na zápis odpovedí do hárku) - Druhá časť Cambridge A2 Key testuje počúvanie s porozumením. Existuje niekoľko krátkych nahrávok každodennej angličtiny nahovorených pomaly a zrozumiteľne s otázkami k nahrávkam. Každá nahrávka sa prehrá dvakrát. Niektoré otázky majú výber z viacerých odpovedí a iné sú na doplnenie. V tejto časti je celkom 25 otázok.

Časť 3 (8 až 10 minút) – Posledná časť skúšky KET testuje anglickú konverzáciu. Študenti sú vo dvojiciach, komunikujú so skúšajúcim a následne medzi sebou. Táto skupinová metóda je viac realistická ako konverzácia „jedna na jedna“. Prítomný je tiež ďalší skúšajúci, ktorý všetko sleduje a hodnotí, ale nezasahuje. Tento test zameraný na rozprávanie môže byť vykonaný v iný deň ako v prvých dvoch častiach základnej skúšky A2, v závislosti od harmonogramu skúšobného centra.

BODOVANIE

Všetky Cambridge English skúšky sú hodnotené pomocou rovnakej bodovej stupnice, aj keď v minulosti každá skúška používala inú stupnicu. Testy nižšej úrovne sú dnes schopné poskytnúť skóre v nižšom rozsahu stupnice a ťažšie testy sú schopné poskytnúť skóre vyššie v rovnakej škále. Platné skóre na skúške A2 Key je v rozsahu od 100 do 150. Skóre 120 a viac sa považuje za „úspešné“ a študenti s týmto skóre získajú certifikát o skúške KET, ktorý zodpovedá úrovni A2 v angličtine v rámci CEFR. Študenti, ktorí na skúške A2 dosiahnu 140 a viac, získajú certifikát Cambridge English pre úroveň B1. Študenti, ktorí dosiahnu skóre 100 až 119, získajú anglický certifikát A1.

Prvá časť skúšky A2 Key má hodnotu 50% z celkového počtu bodov. Druhá a tretia časť skúšky majú hodnotu 25% z celkového počtu bodov. Každý študent dostane výsledky rozdelené podľa troch častí skúšky, ako aj celkový výsledok a zodpovedajúcu úroveň CEFR. Termín doručenia výsledkov a certifikátu sa líši v závislosti od testovacieho centra.

Ďalšou skúškou z Cambridge angličtiny je prípravný kurz B1 Preliminary (PET). Cambridge on-line rozraďovací test je rýchly a jednoduchý spôsob na zistenie vhodnej Cambridge skúšky v závislosti od vašej úrovne.