Cambridge placement test

Cambridge placement test je online test pozostávajúci z 25 otázok z angličtiny, ktorý vám poskytne informácie o tom, ktoré z Cambridge testov sú najvhodnejšie pre úroveň vašej angličtiny. Predtým, ako sa rozhodnete, ktorú certifikovanú skúšku absolvujete, sa odporúča absolvovať Cambridge placement test, pretože každá Cambridge skúška je navrhnutá pre jednu úroveň znalostí angličtiny. Všetky Cambridge skúšky buď úspešne absolvujete, alebo nie, takže výber nesprávneho testu môže viesť k neúspešnej známke alebo k menej hodnotnému certifikátu.

Cambridge placement test je bezplatný a je k dispozícii online tu: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

Existujú štyri verzie placement testu – jedna pre dospelých, druhá pre dospievajúcich, tretia pre Business English a štvrtá pre deti. Cambridge placement test nie je časovo limitovaný a správne odpovede sú uvedené na konci testu. Úrovne a bodovacia škála tohto testu sú v oficiálnom jazyku Cambridge placement testu „veľmi približné“.