EF SET Quick Check

EF SET Quick Check je skrátená verzia testu, ktorý je určený pre tých, ktorí potrebujú získať všeobecnú predstavu o svojej úrovni angličtiny bez toho, aby investovali čas do absolvovania dlhšieho testu. Učitelia často používajú rýchly test angličtiny ako zaraďovací test na určenie, do ktorej študijnej skupiny ja najvhodnejšie zaradiť študenta.

ŠTRUKTÚRA TESTU

EF SET Quick Check je časovaný test, ktorý trvá 15 minút. Testuje čítanie a počúvanie s porozumením. Skóre Quick English Check sú nízke, stredné alebo vysoké znalosti angličtiny, ktoré zodpovedajú úrovniam CEFR A, B a C. Na rozdiel od ostatných verzií EF SET, EF SET Quick English Check nie je adaptívnym testom, takže ak sa absolvuje viac ako raz, otázky budú pri každom testovaní rovnaké.

DOSTUPNOSŤ

Rýchla kontrola EF SET je k dispozícii online zadarmo. Výsledky rýchlej kontroly angličtiny je možné zdieľať na sociálnych sieťach, ale iba anglický certifikát EF SET je vhodný na zverejnenie na LinkedIn ako anglický certifikát, pretože je presnejší.