IELTS Academic

Test IELTS Academic je jednou z dvoch verzií IELTS a je rozhodne tou populárnejšou. Zameraný je najmä na tých študentov, ktorí sa hlásia na univerzitu vo Veľkej Británii, hoci veľa univerzít mimo Veľkej Británie akceptuje úspešné absolvovanie IELTS Academic na preukázanie znalosti anglického jazyka. IELTS Academic skóre je možné použiť aj na preukázanie znalosti anglického jazyka na vízové a emigračné účely vo Veľkej Británii a ďalších krajinách.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

IELTS Academic trvá spolu 2 hodiny a 45 minút, pričom sa testujú štyri znalosti: čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Písomné časti testu sa líšia v IELTS Academic testoch, ako aj v IELTS General Training testoch, pričom väčší dôraz sa kladie na predmety v akademickom alebo univerzitnom prostredí. Ústna časť týchto dvoch testov je rovnaká a zaoberá sa každodennými témami a situáciami.

BODOVANIE

IELTS Academic sa hodnotí na stupnici od 0 do 9 a neexistuje žiadne úspešné alebo neúspešné skóre. Výsledky IELTS Academic sú platné 2 roky.