VÝSLEDOK IELTS

Výsledky IELTS sa uvádzajú na škále od 0 do 9, pričom sa môžu zaznamenať aj polovičné body, takže môžete získať 4 alebo aj 7,5 bodov, ale nie 7,25. Váš IELTS výsledok je priemerom zo štyroch IELTS čiastkových výsledkov, ktoré sú tiež vyhodnotené pomocou 9-bodovej stupnice. To znamená, že každá zo štyroch zručností – čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie – je rovnako hodnotená. Ak je priemer vašich bodov v štyroch častiach zakončený číslom ,25, váš celkový výsledok sa zaokrúhli nadol. Ak je priemer vašich bodov v štyroch častiach zakončený číslom ,75, váš celkový výsledok sa zaokrúhli nahor.

SPRÁVA O VÝSLEDKU

Vaša správa o IELTS výsledku bude obsahovať skóre zo všetkých štyroch častí, ako aj vaše celkové hodnotenie. IELTS výsledky majú platnosť 2 roky od dátumu testu. Váš výsledok IELTS vám bude zaslaný do 13 dní po absolvovaní IELTS. To znamená, že ak ústne skúšky absolvujete neskôr ako zvyšok svojho IELTS testu, môžete očakávať, že sa výsledok dozviete 13 dní po absolvovaní ústnej časti.

REFERENČNÁ HODNOTA SKÚŠKY

Výsledky IELTS sú priradené k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu (CEFR). Priemerné skóre IELTS je okolo 6, čo zodpovedá úrovni B2 v CEFR, inak známej ako Competent User (stredne pokročilý). Požadovaný IELTS výsledok pre prijatie na univerzitu sa môže líšiť medzi univerzitami a študijnými programami. Výsledok IELTS 6,5 je dostatočný na prijatie na množstvo univerzít vo Veľkej Británii a výsledok 7,0 je dostatočný pre veľa univerzít v Spojených štátoch, aj keď na mnohých univerzitách je tiež stanovená minimálna požiadavka pre každú zo štyroch testovaných zručností.

Na prisťahovanie sa do Spojeného kráľovstva sa u viacerých typov víz vyžaduje IELTS hodnotenie 4,0 alebo viac z každej zo štyroch zručností. Niektoré typy víz vo Veľkej Británii a takmer všetky víza pre Austráliu, Kanadu a Nový Zéland majú vyššie požiadavky na IELTS výsledky. Najlepšie je informovať sa priamo u imigračných úradov a získať najnovšie informácie o vízových požiadavkách, ktoré sa pravidelne menia.