IELTS ČÍTANIE

Sekcia IELTS čítania je druhou časťou IELTS testu a trvá celkovo 60 minút. Jednotlivé úlohy nie sú časovo obmedzené, takže študenti si môžu podľa potreby rozdeliť svoj čas podľa rôznych úloh a môžu tak dokončiť úlohy v ľubovoľnom poradí.

TYPY OTÁZOK

Test čítania IELTS sa skladá z textov a otázok k týmto textom. Otázky môžu byť s výberom z možných viacerých správnych možností, s krátkou odpoveďou, s vyplňovaním prázdneho políčka alebo s označovaním. Svoje odpovede musíte písať ručne. Aby ste boli úspešný v sekcii IELTS čítania, dôležitý je váš rukopis aj pravopis. Je možné používať americký i britský pravopis, ale ak raz v teste napíšete určité slovo, tým istým spôsobom ho musíte písať aj v celom teste.

ŠTRUKTÚRA TESTU

Dve verzie IELTS majú odlišné testy zamerané na čítanie. Test čítania IELTS Academic sa skladá z troch textov na čítanie a otázok k týmto textom. Tieto tri texty sú akademické, napríklad môže ísť o výňatky z vysokoškolskej učebnice, magazínu, vedeckého časopisu alebo iných podobných zdrojov. Žiadne predchádzajúce znalosti akademickej problematiky nie sú potrebné na zodpovedanie otázok v týchto textoch.

Test čítania IELTS General Training má tri časti. Prvá časť obsahuje niekoľko krátkych textov alebo oznámení, s ktorými by ste sa mohli stretnúť v anglicky hovoriacej krajine. Druhá časť obsahuje dva texty súvisiace s prácou. Môže to byť popis práce, pracovné e-maily alebo školiace materiály. Tretia časť IELTS testu čítania verzie IELTS General Training je tvorená jedným dlhším a podrobnejším textom, napríklad článkom z novín alebo časopisu.

BODOVANIE

Bodovanie v sekcii IELTS čítania je na stupnici od 0 do 9. Váš výsledok IELTS čítania je na tej istej úrovni, ako skóre ostatných častí IELTS v súvislosti s výpočtom vášho celkového výsledku IELTS.