PRÍPRAVA NA TOEIC

Príprava na absolvovanie TOEIC zahŕňa dve zložky: oboznámenie sa s testom TOEIC a zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Cieľom oboznámenia sa s TOEIC je vyvinúť stratégie na optimalizáciu skóre testu vzhľadom na vaše anglické zručnosti, nech už sú akékoľvek. Táto časť vašej prípravy je pomerne jednoduchá. Mali by ste dokázať dobre porozumieť štruktúre testu TOEIC, mali by ste si pozrieť niektoré vzorové otázky a odpovede a urobiť si cvičný TOEIC test, alebo absolvovať skutočný TOEIC raz nanečisto.

Druhá zložka TOEIC prípravy je dlhšia. Jediným spôsobom, ako môžete výrazne vylepšiť svoje TOEIC skóre, je zlepšenie vašich zručností týkajúcich sa anglického jazyka. Neexistujú žiadne triky. Vyžaduje si to štúdium a osvojenie si efektívnejšieho používania angličtiny. Svoju úroveň anglického jazyka si môžete rýchlejšie zlepšiť prihlásením sa na špecializovaný prípravný kurz TOEIC.

CVIČNÉ TOEIC TESTY

Existuje množstvo druhov testov, ktoré môžete absolvovať pri príprave na TOEIC. ETC, tvorcovia TOEIC, ponúkajú cvičné testy, ktoré si môžete zakúpiť. Tieto testy sú najreálnejšie. Tiež môžete nájsť mnoho bezplatných čiastkových alebo celých cvičných TOEIC testov na internete, alebo v prípravných učebniciach TOEIC. Alebo môžete absolvovať EF SET English Certificate Plus, ktorý je rovnako dlhý a dôsledný, ako test TOEIC zameraný na počúvanie a čítanie, a zároveň preveruje rovnaké zručnosti. Poskytne vám dobrú predstavu o úrovni koncentrácie potrebnej pre absolvovanie štandardizovaného anglického testu.

Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek cvičný test TOEIC, nezabudnite, že vaším cieľom je oboznámiť sa s prostredím testu, typmi otázok a očakávaným formátom odpovedí. Vo svojom TOEIC teste neuvidíte rovnaké otázky, ale typy úloh budú podobné. Myslite na to, že všetky prípravné kurzy TOEIC zahŕňajú cvičné testy TOEIC.

KURZY TOEIC

Prípravný kurz TOEIC je pre vás dobrou možnosťou, pokiaľ máte ambiciózny cieľ ohľadom TOEIC skóre, ale nie ste si istý, či sa vám ho podarí dosiahnuť na vlastnú päsť. Učitelia poskytujúci prípravu na TOEIC sú vysoko špecializovaní. Dobre test poznajú a poskytnú vám veľmi precízne stratégie, aby ste svoj test absolvovali čo najlepšie, ako sa dá. Tiež vedia, aké typy slovnej zásoby, gramatiky a použitia potrebujete ovládať, aby ste pri TOEIC podali dobrý výkon.

Existuje široké spektrum dostupných prípravných kurzov na TOEIC. Medzi tri hlavné druhy sa radia online kurzy TOEIC, kurzy TOEIC v škole vo vašom okolí a zahraničné kurzy TOEIC. Online príprava na TOEIC je flexibilná a nie príliš drahá, ale vyžaduje si sebadisciplínu, aby ste sa dokázali držať svojho študijného plánu. TOEIC kurzy vo vašom okolí vám poskytnú prísnejšiu štruktúru lekcií, čo vám môže tiež vyhovovať. Príprava na TOEIC v zahraničí je najintenzívnejším riešením, pretože každý týždeň získate množstvo študijných hodín a mimo výučby sa nachádzate v anglicky hovoriacom prostredí, avšak tento druh prípravného kurzu je i najdrahším zo všetkých troch typov. V závislosti od vášho plánu a rozpočtu si môžete vybrať druh prípravného kurzu TOEIC, ktorý vám najviac vyhovuje.

AKO VÁM EF MÔŽE POMÔCŤ

EF má množstvo TOEIC prípravných kurzov online aj v zahraničí. Môžete začať takmer v ľubovoľnom dátume a prispôsobiť si trvanie kurzu podľa toho, akým tempom sa približujete vašim TOEIC cieľom. Zistite viac o našich prípravných TOEIC kurzoch v zahraničí a našich prípravných TOEIC kurzoch online.