Cambridge C1 Advanced (CAE)

Skúška Cambridge C1 Advanced, známa tiež ako CAE, je ďalšou a predposlednou skúškou z balíka skúšok Cambridge English. Táto skúška je všeobecne akceptovaná univerzitami vo Veľkej Británii pre pokročilé študijné programy.

Rovnako ako všetky skúšky z Cambridge English, C1 Advanced je test, ktorý je možné absolvovať úspešne/neúspešne a tí, ktorí ho úspešne absolvujú, získajú certifikát, ktorého platnosť nevyprší. Skúška CAE môže byť buď v písomnej, alebo elektronickej podobe. Každá z týchto verzií trvá dokopy 235 minút.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Skúška Cambridge C1 Advanced testuje všetky štyri schopnosti: počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie. Má nasledujúcu štruktúru:

Časť 1 (90 minút) – Prvá časť C1 Advanced testuje čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. Táto časť má celkovo 56 otázok s možnými viacerými správnymi odpoveďami, vpisovaním odpovedí do prázdnych políčok a otázky s možnosťou výberu odpovede rozdelených do 8 častí. V tejto časti CAE sa nachádza spolu asi 3 500 slov na prečítanie a celý text pochádza z novín, časopisov, učebníc, reklám, alebo iného autentického anglického textu.

Časť 2 (90 minút) – Druhá časť Cambridge Advanced skúšky testuje schopnosť písania. Dostanete dve výzvy s rovnakou požadovanou dĺžkou (rozsah 250 slov). Prvou výzvou je napísať esej s vyjadrením vášho názoru na danú tému. Druhá výzva je výber z niekoľkých možností odpovedí na poskytnuté informácie.

Časť 3 (40 minút) – Treťou časťou CAE skúšky je počúvanie s porozumením. Vypočujete si rádio, televíziu alebo iný prejav osôb s angličtinou ako rodným jazykom a odpoviete na otázky podľa toho, čo ste počuli. Každá nahrávka sa prehrá dvakrát. V tejto časti je celkovo 30 otázok rozdelených do 4 sekcií.

Časť 4 (15 minút) – Posledná časť C1 Advanced testuje schopnosť rozprávať v angličtine. Študenti absolvujú túto časť testu vo dvojiciach a podľa rozvrhu testovacieho centra môžu byť požiadaní, aby sa vrátili do testovacieho centra v iný deň. Táto ústna skúška je rozdelená do štyroch krátkych častí, pričom prvé dve zodpovedáte samostatne so skúšajúcim a druhé dve sú komunikované s druhým kandidátom. V miestnosti je aj druhý skúšajúci, ktorý si robí poznámky, ale nezúčastňuje sa na pohovore.

BODOVANIE

Od roku 2016 sa všetky skúšky z Cambridge English udávajú s použitím rovnakej bodovacej stupnice. Testy na nižšej úrovni sú schopné poskytnúť bodovanie v nižšej časti rozsahu stupnice a náročnejšie testy sú schopné dosiahnuť vyššie bodovanie na rovnakej stupnici. Platné skóre na skúške CAE je v rozsahu od 160 do 210. Skóre 180 alebo vyššie sa považuje za „úspešné“ a študenti s týmto skóre získajú certifikát Cambridge C1 Advanced, ktorý zodpovedá úrovni C1 v angličtine v rámci CEFR. Študenti, ktorí dosiahnu na C1 Advanced 200 a viac, získajú certifikát Cambridge English na úrovni C2. Študenti, ktorí dosiahnu skóre 160 až 179, získajú certifikát B2 z angličtiny.

Test uvedený pod CAE v súbore Cambridge skúšok sa nazýva Cambridge B2 First Certificate a test uvedený vyššie sa nazýva C2 Proficiency. Na to, aby ste sa správne rozhodli, ktorá Cambridge skúška odhalí úroveň vašej angličtiny, Cambridge ponúka možnosť absolvovať bezplatný online placement test.