Cambridge English

Cambridge English Language Assessment, predtým nazývaná Cambridge ESOL, je organizácia, ktorá stojí za súborom skúšok Cambridge English a tiež IELTS v spolupráci s Britskou radou. Je to nezisková organizácia so sídlom v meste Cambridge v Anglicku.

HISTÓRIA

Výraz Cambridge English pochádza z roku 1913 a viaže sa s Univerzitou Cambridge. Na začiatku spoločnosť Cambridge ESOL ponúkla iba jeden test, CPE, ktorého absolvovanie trvalo 12 hodín. O ďalších 20 rokov bola predstavená druhá skúška z Cambridge English. Súbor Cambridge skúšok sa odvtedy rozšíril o viac ako 12 testov, z ktorých každý sa špecializoval na konkrétny typ študenta (deti, dospievajúci, atď.), na úroveň angličtiny (začiatočník, mierne pokročilý, atď.), alebo na jednotlivé oblasti (právo, financie, atď.). Špecializácia každej skúšky je hlavným rozlišovacím faktorom medzi skúškami Cambridge English a ostatnými štandardizovanými testami z angličtiny. Výhodou Cambridge English je aj to, že platnosť certifikátov nevyprší. Mnoho testov z angličtiny má platnosť iba 2 roky po ich absolvovaní.

SPOLUPRÁCA

Cambridge English sa podieľala na vypracovaní Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR) – štandardu používaného v celej Európe pre opis úrovne ovládania cudzieho jazyka. Všetky Cambridge skúšky sú zosúladené s CEFR. Cambridge English pri správe IELTS (The International English Language Testing System) úzko spolupracuje s Britskou radou a v uplynulom desaťročí vytvorila spoluprácu s University of Michigan za účelom rozvoja testovania anglického jazyka v USA.