TOEFL iBT

TOEFL iBT je 4,5-hodinový anglický test, ktorý preveruje čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, rozprávanie a písanie – všetko v akademickom kontexte. Keďže je TOEFL iBT primárne absolvovaný študentmi hlásiacimi sa na univerzity v Spojených štátoch alebo v iných anglicky hovoriacich krajinách, zameranie tohto textu je výhradne akademického charakteru.

HISTÓRIA

TOEFL iBT (internetový test) bol predstavený v roku 2005 a bol postupne rozšírený po celom svete, aby nahradil TOEFL PBT (test písaný na mieste) a TOEFL CBT (počítačový test). TOEFL PBT a TOEFL CBT boli prerušené. Skóre v týchto dvoch ďalších testoch sa líšilo od skóre v TOEFL iBT. Počas pandémie bola vyvinutá domáca verzia TOEFL iBT Home Edition, v čase, keď boli osobné testovacie centrá zatvorené. Test TOEFL iBT Home Edition je identický s testom vykonávaným v testovacích centrách.

BODOVANIE

TOEFL iBT je hodnotený na škále od 0 do 120 s rovnakou váhou prikladanou každej testovanej zručnosti. Rozličné univerzity požadujú rôzne TOEFL skóre a niektoré z nich môžu vyžadovať konkrétne skóre jednotlivých testovaných zručností. Skóre TOEFL iBT je platné 2 roky po absolvovaní testu.