TOEFL PBT

TOEFL PBT test bol prerušený v apríli 2021.

TOEFL PBT - test písaný na mieste bol staršou verziou TOEFL a bol k dispozícii iba v niektorých krajinách. Bola to najmenej bežná verzia TOEFL. TOEFL PBT test bol úplne odlišný od online TOEFL testu s názvom TOEFL iBT. Niektoré z hlavných rozdielov boli v tom, že samotný test bol kratší, neobsahoval časť zameranú na rozprávanie a bol hodnotený v inom meradle.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

TOEFL PBT trval 2,5 hodiny a bol rozdelený na 4 časti. Časť zameraná na počúvanie bola prvá a trvala 30 až 40 minút s celkovým počtom 50 otázok. Prvá sekcia časti zameranej na počúvanie mala krátke nahrávky a následné otázky o nich. Druhá sekcia mala dlhšie nahrávky.

Druhá časť TOEFL PBT nemala ekvivalent v žiadnom z ďalších štandardizovaných anglických testov. Išlo o časť Štruktúra a písomný prejav, v ktorej mal študent vyplniť medzery vo vetách a nájsť chyby v písaných textoch. Táto časť trvala 25 minút.

Tretia časť bola čítanie s porozumením a trvala 55 minút. Obsahovala niekoľko čitateľských pasáží rôznych dĺžok a súvisiacich otázok k týmto pasážam.

Poslednou časťou TOEFL PBT bola časť zameraná na písanie. Táto časť trvala iba 30 minút a bola zameraná konkrétne na napísanie eseje.

BODOVANIE

TOEFL PBT bol hodnotený na stupnici od 310 do 677, ktorá zahŕňala iba prvé tri časti testu. Časť zameraná na písanie nebola zahrnutá do celkového skóre, namiesto toho bola vyhodnotená oddelene na stupnici od 0 do 6. TOEFL PBT skóre je platné 2 roky a môže byť použité pre akúkoľvek univerzitu, ktorá akceptuje TOEFL iBT. Väčšina univerzít v Spojených štátoch má pre prijatie uchádzača stanovené minimálne skóre z TOEFL iBT. ETS zverejňuje konverznú tabuľku, aby mohli univerzity jednoducho previesť PBT skóre na iBT skóre.