PRÍPRAVA NA CAMBRIDGE SKÚŠKU

Príprava na Cambridge skúšku má dve časti. Tá ťažšia časť je zdokonaliť sa v angličtine. Cambridge skúšky sú vytvorené ako súbor testov rôznych úrovní vašich zručností. Môžete si tak zvoliť skúšku, ktorá pre vás bude ľahká, alebo skúšku, ktorá bude náročnejšia. Každú Cambridge skúšku môžete buď úspešne absolvovať, alebo ňou neprejdete, takže výberom tej náročnejšej skúšky na seba vyviniete aj väčší tlak. Bežne študenti absolvujú viac ako jednu Cambridge skúšku. Začínajú ľahšou úrovňou, potom ďalej študujú a postupne sa dopracujú k tej zložitejšej.

Druhou časťou prípravy na absolvovanie cambridgeskej skúšky je oboznámenie sa so štruktúrou a bodovacím systémom vašej konkrétnej skúšky. Stránky na tomto webe vám poskytujú určité informácie a niektoré ďalšie informácie môžete získať od autorov skúšok Cambridge English. Môžete však tiež vykonať viac online prieskumov a ak budete mať čas a chuť, môžete absolvovať praktický test.

CVIČNÁ CAMBRIDGE SKÚŠKA

Absolvovanie cvičnej Cambridge skúšky je dobrým spôsobom, ako sa zoznámiť s typmi otázok, ktoré vám budú položené, a zároveň získate prehľad ohľadom očakávaných odpovedí. Cvičné skúšky si môžete zakúpiť priamo od Cambridge English a niektoré z týchto testov nájdete aj online. Môžete tiež zvážiť absolvovanie EFSET, ktorý je zadarmo. Je navrhnutý inak ako Cambridge skúšky, ale je rovnako dôsledný a poskytuje bodovanie na stupnici CEFR, takže môžete získať presnú predstavu o tom, ako by ste postupovali pri Cambridge skúškach. Ak si chcete overiť, ktorá Cambridge skúška vyhovuje úrovni vašich súčasných znalostí angličtiny, môžete absolvovať krátky Cambridge placement online test.

KURZY NA ABSOLVOVANIE CAMBRIDGE SKÚŠOK

Ak potrebujete zložiť konkrétnu Cambridge skúšku z akademických alebo profesijných dôvodov, vašou najlepšou voľbou je absolvovať prípravný kurz na Cambridge skúšku. Učitelia týchto kurzov dobre poznajú každú zo skúšok a môžu vás pripraviť rýchlejšie a efektívnejšie ako bežný učiteľ angličtiny, alebo ak študujete sami. Kurz bude navrhnutý tak, aby zdokonalil aspekty vašej angličtiny, ktoré sa budú testovať v deň skúšky, takže nebudete musieť strácať čas. Všetky kurzy na absolvovanie Cambridge skúšok zahŕňajú aj praktické testy, takže sa oboznámite s testovacími otázkami a nájdete si vlastné tempo.

AKO VÁM EF MÔŽE POMÔCŤ

EF na mnohých svojich školách ponúka špecializované kurzy pre prípravu na Cambridge skúšku. Prípravný kurz na skúšku s EF vám pomôže zlepšiť vašu angličtinu a oboznámi vás s Cambridge skúškou, ktorú plánujete absolvovať, aby ste mali čo najlepšiu šancu ju v deň skúšky úspešne zvládnuť. Zistite viac o našich prípravných kurzoch pre absolvovanie Cambridge skúšky v zahraničí.