Náš záväzok vášmu súkromiu

EF Education First ("EF") sa zaväzuje chrániť súkromie našich potenciálnych a existujúcich zákazníkov. Pravidlá ochrany osobných údajov EF ("Pravidlá Ochrany Osobných Údajov") sa vzťahujú na všetky nami spracované Osobné Údaje (ako je definované nižšie) vrátane osobných údajov zhromaždených alebo odoslaných prostredníctvom našich webových stránok, mobilných aplikácií alebo prostredníctvom oficiálnych stránok sociálnych médií alebo prostredníctvom iných kanálov online a offline, ako je bližšie vysvetlené ďalej (súhrnne "Produkty EF").

Ak nemôžete alebo neposkytnete osobné informácie, ktoré odôvodnene vyžadujeme, nebudeme Vám môcť poskytnúť informácie, tovar alebo služby, o ktoré ste požiadali.

EF spoločnosť, ktorá je kontrolórom spracovania vašich Osobných Údajov, ako je uvedené v týchto Pravidlách Ochrany Osobných Údajov, môže byť nájdená here a bude závisieť od toho, ktoré EF produkt(y) máte záujem, alebo s ktorými sa zaoberáte. Ako kontrolór sa rozumie, že táto spoločnosť je zodpovedná za to, aby vaše osobné údaje boli spracované v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrany údajov.

Osobné Údaje

"Osobné Údaje" sú informácie alebo informácie, ktoré vás umožňujú identifikovať, napríklad:

 • Meno a kontaktné údaje (napríklad poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Informácie o účte (napríklad meno používateľa, profilový obrázok alebo IČ účtu sociálnych médií)
 • Krajina trvalého bydliska
 • Dátum narodenia
 • Technické informácie, napr. názov obrazovky, IP adresa/užívateľovo meno, údaje prehliadača a zariadení, informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie, značiek pixelov a iných technológií, údajov o súbore protokolov servera, údajov o používaní aplikácií a údajov o polohe
 • Predvoľby (napríklad nákupné návyky, preferované vzdelávacie kurzy)
 • Názov a adresa spoločnosti alebo školy
 • Číslo kreditnej a debetnej karty
 • Zdravotný stav (napríklad alergia alebo choroba)

Ako zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme rôznymi spôsobmi:

 • Priamo od vás: informácie sú zhromažďované priamo od vás, a to buď tým, že nám poskytnete informácie priamo, alebo budete konať spôsobom, ktorý nám poskytne informácie, napríklad:
  • Offline: zhromažďujeme osobné údaje od vás offline, napríklad keď kontaktujete zákaznícky servis, zaregistrujete sa v produkte alebo službe alebo nám písomne poskytnete informácie.
  • Online: Vaše osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom produktov EF, napríklad keď sa zaregistrujete pre odber bulletinu alebo novín, zaregistrujete sa v produkte alebo službe. Osobné Údaje taktiež zhromažďujeme:
   • Prostredníctvom cookies. Súbory cookie umožňujú webovému serveru prenos dát do počítača alebo zariadenia na účely vedenia záznamov a na iné účely. Ak nechcete, aby informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookie používali, je vo väčšine prehliadačov jednoduchý postup, ktorý vám umožňuje odmietnuť používanie súborov cookie. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v našich pravidlách cookie cookie policy.
   • Prostredníctvom používania mobilnej aplikácie. Keď načítavate a používate niektorú z našich mobilných aplikácií a v rozsahu povolenom vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov v aplikácii, sledujeme a zhromažďujeme údaje o používaní mobilných aplikácií, napríklad dátum a čas, kedy mobilná aplikácia v prístroji pristupuje na naše servery a aké informácie a súbory boli stiahnuté do mobilnej aplikácie na základe čísla vášho zariadenia.
   • Prostredníctvom vášho zariadenia. Za predpokladu, že ste túto funkciu povolili vo svojom zariadení, zhromažďujeme informácie o jeho fyzickej polohe, aby sme vám poskytli personalizované služby a obsah založený na polohe. Viac informácií o týchto službách nájdete v časti "Ako používame osobné údaje?"
 • Z našich firemných pobočiek, obchodných partnerov, poskytovateľov pomoci alebo poskytovateľov reklamácií. Osobné údaje môžeme získať od iných strán v spojení s vaším programom vrátane:
  • Naše firemné pobočky, ako napríklad miestna spoločnosť EF, ktorá propaguje predaj našich služieb a ponúka služby zákazníkom vo vašej krajine pobytu a poskytuje nám Osobné Údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie dohody vo vašej objednávke, alebo škola vo vašej krajine určenia, ktorá poskytuje niektoré zo služieb, ktoré ste si objednali, alebo švajčiarska materská spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá je zodpovedná za plnenie zmluvy s vami za akúkoľvek ponuku EF.
  • Obchodných partnerov, ako sú miestni obchodní zástupcovia, ktorí podporujú predaj našich služieb vo vašej krajine pobytu.
  • Prevádzkovatelia nárokov, ktorí dostanú informácie o vašich poistných udalostiach v prípade poistnej situácie.
 • Z iných zdrojov. Môžeme dostať vaše osobné údaje z iných zdrojov, ako sú verejné databázy; spoloční marketingoví partneri ako marketingové agentúry alebo poskytovatelia softvéru a služieb pre automatizáciu a analýzu digitálneho marketingu; platformy sociálnych médií vrátane, ale nielen, Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube a messenger služby ako WhatsApp alebo Facebook Messenger; od ľudí, s ktorými ste priatelia alebo inak spojení s platformami sociálnych médií, ako aj s inými tretími stranami. Ak sa napríklad rozhodnete prepojiť svoj účet sociálnych sietí s účtom Produktov EF, takéto Osobné Údaje, ktoré ste zaregistrovali vo svojom profile, napríklad vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu, dátum narodenia, meno a meno používateľa bude zdieľané s nami. Okrem toho používame súbory cookie na sledovanie členov sociálnych sietí, ako je to vysvetlené v našich cookie policy.
 • Ak prehliadate naše stránky Takisto môžeme zhromažďovať informácie o používaní našich služieb prostredníctvom vášho prehliadača na sledovanie aktivity na našich stránkach, ako je Media Access Control adresa (MAC), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, názov a verzia operačného systému, zariadenie výrobcu a modelu, jazyka, typu a verzie internetového prehliadača, poskytovateľa služieb a názov a verziu použitého produktu EF. Okrem toho sa IP adresa identifikuje a automaticky zaznamenáva do súborov denníka serverov vždy, keď navštívite produkty EF spolu s časom návštevy a stránkami, ktoré boli navštívené. Tieto údaje sa ukladajú a používajú spolu s inými osobnými údajmi, ktoré ste odoslali, iba ak ste s tým súhlasili. Ďalšie informácie o zhromažďovaní vašej IP adresy a ďalších údajov o prehliadaní nájdete v našich cookie policy.

Ako Používame Osobné Údaje?

 • Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť EF na účely dokončenia rezervácie, poskytne vám produkty a služby, ktoré ste si objednali (vrátane cestovného poistenia), služieb zákazníkom, administratívnych služieb alebo ak je inak potrebné na vykonanie zmluvy medzi vami a nami, ako je ďalej opísané v týchto pravidlách.
 • Osobné Údaje môžeme taktiež použiť:
  • Na štatistické účely, výpočet úrovní používania a pomoc pri diagnostike problémov so serverom s produktmi EF, ako aj pri zabezpečovaní správneho chodu produktov EF.
  • Aby ste sa mohli kontaktovať s a byť kontaktovaní inými používateľmi prostredníctvom Produktov EF, ako to umožňuje príslušný produkt.
  • Umožniť vám účasť na diskusných fórach, rozhovoroch, profilových stránkach a blogoch a využívať ďalšie služby, ktoré vám umožňujú uverejňovať informácie a materiály.
  • Ak ste dali svoj súhlas:
   • Na vylepšovanie a analýzu našich ponúk pomocou identifikácie trendov používania, určením efektívnosti našich propagačných kampaní a prispôsobením skúseností a obsahu EF Produktov na základe vašich minulých aktivít s produktmi EF. Napríklad v závislosti od toho, aký EF produkt ste hľadali na našich webových stránkach alebo v predchádzajúcom prehliadaní, prezentovaná ponuka produktov EF môže byť obmedzená na konkrétny jazyk, dĺžku kurzu alebo rozpočet.
   • Aby sme vám poskytli pre vás personalizované služby založené na lokalite a obsah pomocou fyzickej lokality vášho zariadenia. Napríklad budete presmerovaní na webovú lokalitu EF vo vašom jazyku, ak vaše zariadenie naznačuje, že vyhľadávate z tejto krajiny, alebo vám môže byť navrhnutá najbližšia kancelária EF vo vašom okolí na účely návštevy alebo informácií.
   • Na ponuku našich produktov a služieb vrátane špeciálnych propagačných akcií založených na vašich záujmoch, napríklad prostredníctvom e-mailových marketingových riešení, ako je softvér pre riadenie Salesforce Marketing Cloud-u, ktorý udržiava e-mailové zoznamy a plánuje a upravuje e-mailové správy na základe toho, ktoré adresáti čítajú, kliknú alebo prepošlú. Všetka takáto e-mailová komunikácia bude obsahovať jasný odkaz pre odhlásenie.

Ako Zdieľame Osobné Údaje?

 • Vaše osobné údaje zdieľame s našimi firemnými pobočkami, obchodnými partnermi a poskytovateľmi služieb v rámci a mimo EHP/Švajčiarska:
  • Naše firemné pobočky sú napríklad miestna spoločnosť EF, ktorá propaguje predaj našich služieb a ponúka zákaznícky servis vo vašej krajine pobytu, alebo škola vo vašej cieľovej krajine, poskytujúca niektoré zo služieb, ktoré ste si objednali, alebo jedna z hlavných spoločností, ktoré ponúkajú ďalšie programy EF.
  • Obchodnými partnermi sú napríklad miestni predajcovia, ktorí propagujú predaj našich služieb vo vašej krajine pobytu; poskytovateľov dopravy alebo ubytovania vo vašej cieľovej krajine; ako aj vedúcich kurzov, vedúcich aktivít alebo iných dodávateľov pre riadenie ktoréhokoľvek z našich programov; alebo cestovná poisťovňa, ktorá pripravuje vaše cestovné poistenie.
  • Poskytovatelia služieb, napríklad poskytovatelia systémov informačných technológií, napríklad na riadenie platieb alebo vzťahov so zákazníkmi, plánovanie tried alebo ukladanie vzdelávacích výsledkov; alebo poskytovateľov softvéru a služieb pre automatizáciu a analýzu digitálneho marketingu.
 • Zaviedli sme príslušné záruky na prenos vašich osobných údajov mimo EHP / Švajčiarska vrátane štandardných klauzúl o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou, ktoré sú k dispozícii na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Ďalšie informácie o uplatnených štandardných klauzulách o ochrane údajov nájdete na stránke kontaktov uvedených nižšie.
 • Taktiež zdieľame Osobné Údaje keď to považujeme za potrebné: (a) podľa platných zákonov; b) pre dodržiavanie právnych postupov; (c) pre reagovanie na požiadavky verejných a vládnych orgánov vrátane verejných a vládnych orgánov mimo vašej krajiny pobytu; (d) pre presadenie našich zmluvných podmienok alebo zmluvy; (e) pre ochranu operácií našich vlastných alebo akýchkoľvek z našich pobočiek; (f) chrániť naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok, a/alebo našich pridružených spoločností, vás alebo iné osoby; a (g) umožniť nám použitie dostupných opravných prostriedkov alebo obmedzenie škôd, ktoré by sme mohli utrpieť.

Na Čom Zakladáme Naše Právo Zhromažďovať A Používať Osobné Údaje?

Naše právo na zhromažďovaní a používaní vašich Osobných Údajov zakladáme na potrebe tej, aby sme vám poskytli služby alebo produkty, ktoré ste si od nás objednali, alebo ak existuje oprávnený záujem na používaní vašich osobných údajov, napríklad ako pre ďalší marketing o podobných produktoch alebo službách, podobné tým, ktoré ste už zakúpili od tej istej právnej osoby.

Pokiaľ používame citlivé osobné údaje, zakladáme to na vašom výslovnom súhlase. Citlivé údaje môžu byť napríklad informácie o zdraví, etnickom pôvode alebo náboženských presvedčeniach. Viac informácií nájdete v časti "Citlivé údaje".

V rozsahu, v akom používame Vaše osobné údaje na to, aby sme Vám posielali ponuky nad rámec toho, čo sa považuje za náš oprávnený záujem, ako je marketing produktov a služieb poskytovaných pridruženým spoločníkom EF, založíme to na vašom konkrétnom súhlase.

Ochrana

Používame vhodné organizačné, technické a administratívne opatrenia na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti osobných údajov pod našou kontrolou, ako aj na ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, alebo ich zničením alebo poškodením.

Odhlásenie

Ak kedykoľvek budete chcieť prestať od nás dostávať marketingovú komunikáciu, môžete použiť funkciu odhlásenia v marketingovej komunikácii, ktorú ste dostali, alebo nám dajte na vedomie pomocou kontaktných informácií uvedených v časti "Kontaktujte nás". Vo svojej žiadosti uveďte, že chcete, aby sme vám prestali posielať marketingovú komunikáciu.

Upozorňujeme, že zmeny nemusia byť okamžite účinné. Vynasnažíme sa vyhovieť vašej požiadavke čo najskôr.

Stránky Tretích Strán

Tieto Zásady Ochrany Osobných Údajov sa nezaoberajú a my nezodpovedáme za súkromie, informácie ani iné postupy tretích strán, vrátane tretích strán, ktoré prevádzkujú akúkoľvek lokalitu, na ktorej EF produkt obsahuje odkaz. Začlenenie odkazu na produkty EF neznamená schválenie prepojenej lokality našimi alebo našimi pobočkami.

Ďalej vám môžeme poskytnúť prístup k funkciám tretích strán, ktoré vám umožnia zdieľať vaše skúsenosti s produktmi EF na vaše účty sociálnych médií, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Upozorňujeme, že akékoľvek informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto funkcie, sa riadia platnými zásadami ochrany osobných údajov tretích strán a nie týmito Zásadami Ochrany Osobných Údajov. Nemáme kontrolu a nenesieme zodpovednosť nad spôsobom ako akákoľvek tretia strana spracuje údaje, ktoré jej poskytnete prostredníctvom tejto funkcie.

Ako Dlhodo Uchovávame Osobné Údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo v súlade s lehotami stanovenými zákonom a trhovými postupmi, ak nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na dodržanie zákonných povinností alebo vznik, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ak nebola oznámená určitá lehota.

Ponecháme si obmedzené časti vašich Osobných Údajov, ktoré sú nevyhnutné na marketingové účely, kým neodoberiete svoj súhlas, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako 10 rokov po poslednej dokončenej službe alebo doručení produktu.

Ak Máte Menej Ako 16 Rokov

Ak ste mladší ako 16 rokov, mali by ste si tento text posúdiť spolu so svojím rodičom alebo opatrovníkom, aby ste sa uistili, že mu obaja rozumiete. Nie sme zodpovední za kontrolu vášho veku, ale niekedy stále vykonávame overovacie kontroly. Ak sa dozvieme, že ste mladší ako 16 rokov a zhromaždili sme informácie o vás bez súhlasu vášho rodiča alebo opatrovníka, čo najskôr tieto informácie zlikvidujeme a vy nebudete môcť používať produkty EF.

Citlivé Údaje

Vo všeobecnosti sa nezameriavame na zbieranie citlivých Osobných Údajov. Citlivé Osobné Údaje sú údaje súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politickými názormi, náboženskými alebo filozofickými presvedčeniami, zdravotným stavom, zapojenie v trestnom konaní alebo členstvom v odboroch. V určitých situáciách to však môže byť potrebné (napríklad s cieľom poskytnúť vám služby a produkty, ktoré ste si objednali, a vo vzťahu k vášmu poisteniu). Ubezpečíme sa, že dostaneme váš výslovný súhlas k takémuto spracovaniu a budeme s týmito informáciami zaobchádzať bezpečne.

Aktualizácia Týchto Pravidiel O Súkromí

Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas meniť. Nebudeme výrazne znižovať vaše práva podľa týchto Zásad Ochrany Osobných Údajov bez toho, aby sme Vás informovali. Akékoľvek zmeny týkajúce sa pravidiel Ochrany Osobných Údajov uverejníme na tejto stránke a pred vykonaním týchto zmien poskytneme výraznejšie oznámenie. Ak to vyžaduje zákon, budeme žiadať váš súhlas pred akoukoľvek zmenou.

Vaše Práva

Máte právo, raz za kalendárny rok, nás kontaktovať a bez nákladov zistiť, ktoré informácie o vás sú použité. Máte právo prijímať svoje Osobné Údaje vo formáte čitateľnom strojom a máte právo na prenos vašich osobných údajov inému správcovi údajov.

Máte právo kedykoľvek odstúpiť od vášho súhlasu alebo namietať proti používaniu vašich Osobný Údajov na účely priameho marketingu a môžete kedykoľvek požiadať o obmedzenie používania vašich osobných údajov alebo o vymazanie vašich osobných údajov. Upozorňujeme však, že obmedzenie alebo odstránenie by mohlo znamenať, že vám nebudeme schopní poskytnúť informácie, služby alebo produkty, ako ste požadovali. Na základe vašej žiadosti sme tiež povinní opraviť osobné údaje o vás, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce.

Kontaktujte Nás

Ak by ste chceli mať kópiu informácií, ktoré o Vás EF drží; kópiu štandardných klauzúl o ochrane údajov alebo by ste chceli uplatniť akékoľvek vaše práva, kontaktujte nás prosím na na jednej z našich pobočiek- alebo klinite tu.

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa spravovania vašich Osobných Údajov, máte právo kontaktovať kontrolný orgán v krajine, v ktorej žijete.