IELTS General Training

Test IELTS General Training je jednou z dvoch verzií IELTS, pričom je tou menej obľúbenou. Je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí žiadajú o vízum do Veľkej Británie alebo iných krajín s vízovou povinnosťou v anglickom jazyku, aj keď na tento účel je možné použiť aj populárnejší IELTS Academic. Test IELTS General Training nie je možné použiť na preukázanie znalosti angličtiny na väčšine univerzít a vysokých škôl. Namiesto neho študenti absolvujú IELTS Academic, alebo iný viac akademicky zameraný test z anglického jazyka.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

General Training IELTS trvá celkovo 2 hodiny a 45 minút so štyrmi testovanými schopnosťami: čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie. Písomné časti testu General Training IELTS a IELTS Academic sa líšia, pri teste General Training sa kladie väčší dôraz na každodenné veci a pracovné prostredie. Hovorené časti týchto dvoch testov sú identické a nezahŕňajú akademické predmety.

BODOVANIE

IELTS General Training sa hodnotí na stupnici od 0 do 9 a neexistuje žiadne úspešné alebo neúspešné skóre. Výsledky IELTS General Training sú platné 2 roky.