TOEIC Listening & Reading Test

Test TOEIC Listening & Reading je starší z dvojice testov TOEIC a je aj ďaleko populárnejší.

ŠTRUKTÚRA TESTU

Test TOEIC Listening & Reading pozostáva z 200 otázok a trvá 2 hodiny. Je rovnomerne rozdelený na počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. TOEIC Listening & Reading sa najčastejšie používa v spoločnostiach a v niektorých krajinách je na univerzitnej úrovni potrebné získat určité skóre z TOEIC Listening & Reading za účelom získania diplomu z niektorých predmetov.

BODOVANIE

Test TOEIC Listening & Reading je hodnotený na škále od 10 do 990. Certifikáty sú doručované v 5 rôznych farbách podľa celkového bodového výsledku študenta. Študenti získajú skóre od 5 do 495 za každú z dvoch častí testu (počúvanie a čítanie), a tiež celkové skóre, ktoré prislúcha danej farbe certifikátu.