TOEIC POČÚVANIE

Test počúvania s porozumením TOEIC je prvou polovicou testu TOEIC Listening & Reading. Sekcia počúvania TOEIC je dlhá 45 minút a skladá sa zo 100 otázok s možnosťou viacerých správnych odpovedí. Sekcia počúvania má najnižšie skóre 5 bodov a najvyššie 495 bodov. Skóre testu počúvania TOEIC je možné priradiť úrovniam CEFR od A1 po C1, nie však úrovni C2. Sekciu počúvania TOEIC nie je možné absolvovať bez toho, aby ste počas toho istého testovania neabsolvovali aj sekciu čítania TOEIC. Test TOEIC Speaking and Writing je samostatný, preto je ho možné absolvovať počas toho istého testovania alebo počas iného testovania.

ŠTRUKTÚRA TESTU

Test počúvania TOEIC sa skladá zo 4 častí. Väčšina študentov považuje prvú časť za ľahšiu ako poslednú:

1. V 1. časti testu zameraného na počúvanie TOEIC sa od študentov požaduje, aby spojili 6 nahrávok popisov obrázkov so 6 obrázkami, ktoré sú opisované. Táto sekcia trvá asi 10 minút. Obrázky sú vytlačené v testovacej brožúre, ale ich popisy nie sú. Sú iba nahrané.

Časť 2 testu počúvania TOEIC žiada študentov, aby si vypočuli veľmi krátke otázky alebo výroky a pre každú z nich vybrali vhodnú odpoveď. V tejto časti je 25 nahrávok a 25 otázok. Otázky a možné odpovede nie sú vytlačené vo vašej testovacej brožúre. Sú iba nahraté.

Časť 3 testu zameraného na počúvanie TOEIC žiada študentov, aby si vypočuli 13 dialógov a odpovedali na 3 otázky o každom z nich, spolu 39 otázok. Dialógy aj otázky, ktoré sa ich týkajú, sú nahrané. Otázky sú tiež vytlačené vo vašej testovacej brožúre spolu so 4 možnými odpoveďami. Pred položením ďalšej otázky ohľadom dialógu budete mať na výber odpovede približne 8 sekúnd.

Časť 4 testu počúvania TOEIC vyzýva študentov, aby si vypočuli 10 krátkych monológov (jeden rečník) a odpovedali na 3 otázky o každom z nich. To je opäť spolu 30 otázok. Rovnako ako v časti 3 sú otázky nahrané a vytlačené v testovacej brožúre. Monológy sú iba nahrané. 4 možné odpovede na každú otázku sú uvedené len v testovacej brožúre.

STRATÉGIA

Vo všetkých častiach testu počúvania TOEIC sa nahrávky prehrávajú iba raz. Po spustení sa nahrávka priamo prehrá, a to bez prestávok a opakovaní. Kvôli tomuto predpísanému tempu je dôležité pozorne počúvať každú nahrávku, zvoliť tú najlepšiu možnú odpoveď a pokračovať ďalej. Nezaseknite sa pri premýšľaní o predchádzajúcej otázke, čím by ste zmeškali ďalšiu nahrávku.

Počas testu počúvania si nebudete môcť robiť žiadne poznámky. Prázdne odpovede v teste počúvania TOEIC sa počítajú ako nesprávne, takže je vždy lepšie hádať, aj keď si nie ste istý správnou odpoveďou. Nahrávky v teste počúvania TOEIC môžu mať americký, britský, kanadský alebo austrálsky prízvuk.