TOEIC SKÓRE

Vaše možné TOEIC skóre bude závisieť od toho, pre ktorý z testov sa rozhodnete. Bežnejší test Reading & Listening TOEIC je hodnotený na škále 10 až 990 s rovnakou váhou prikladanou každej z jeho polovíc. Pokiaľ sa rozhodnete pre Speaking & Writing TOEIC, test je bodovaný na stupnici 10 až 400 opäť s rovnakou váhou prikladanou každej z jeho polovíc. Po absolvovaní TOEIC môžete svoje výsledky očakávať za 7 až 15 dní.

REFERENČNÁ HODNOTA SKÚŠKY

Ak sú vaše dôvody na podstúpenie TOEIC ako u väčšiny ľudí pracovného charakteru, musíte sa rozhodnúť, či po získaní výsledkov bude alebo nebude vaše TOEIC skóre prínosom pre vaše CV. Ak je vaše TOEIC skóre nižšie, vaše CV to oslabí, takže v takom prípade bude lepšie, ak svoje TOEIC skóre do svojho životopisu nezahrniete.

Čo je teda považované za „vysoké“ skóre testu TOEIC? Veľmi záleží na krajine, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie, a na požiadavkách daného zamestnania. Väčšina ľudí absolvuje test Listening & Reading TOEIC z profesijných dôvodov. TOEIC skóre 900 alebo vyššie je vysokým skóre takmer vo všetkých prípadoch a pre skoro každé zamestnanie. Skóre vo výške 900 a viac bodov určite zahrňte do svojho CV, pretože je tvorcami testu TOEIC kvalifikované ako najvyššia úroveň znalosti odbornej angličtiny.

INÉ PRÍPADY

Ak sa uchádzate o prácu, ktorá nevyžaduje angličtinu, akékoľvek skóre z TOEIC nad hodnotou 785 sa oplatí uviesť vo vašom CV. Vyjadruje, že viete používať angličtinu na pracovisku, čím sa vaša žiadosť o prijatie do zamestnania môže odlíšiť od ostatných. Avšak pokiaľ pracovná ponuka požaduje plynulú angličtinu, neuvádzajte skóre z TOEIC nižšie ako 900. V tomto prípade je lepšie nezahŕňať svoje TOEIC skóre vôbec, pretože hodnoty medzi 785 až 900 oslabia vašu žiadosť. Ak je vaše TOEIC skóre menšie ako 785, neuvádzajte ho vo svojom CV.

Je menej bežné absolvovať test TOEIC Speaking & Writing z profesijných dôvodov, ale ak tak urobíte, TOEIC skóre 360 alebo vyššie vás zaradí na úroveň s najvyššou odbornosťou. Akékoľvek skóre vyššie ako 360 by malo byť určite uvedené vo vašom CV, nezabudnite však uviesť, že je za TOEIC Speaking & Writing, a nie za verziu Reading & Listening, pretože 360 bodov by v tejto verzii TOEIC predstavovalo nízke skóre.