TOEFL ČÍTANIE

Časť zameraná na čítanie je prvou časťou TOEFL iBT testu a druhou časťou TOEFL Essentials testu.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Časť zameraná na čítanie TOEFL iBT sa skladá z 3 alebo 4 textov, z ktorých každý má približne 700 slov, pričom na každý text je potrebné zodpovedať 10 otázok. V časti TOEFL zameranej na čítanie je dohromady 30 alebo 40 otázok. V závislosti od počtu textov a otázok majú študenti 54 až 72 minút na vyplnenie časti TOEFL zameranej na čítanie.

Časť zameraná na čítanie TOEFL Essentials pozostáva zo 4 typov otázok týkajúcich sa slovnej zásoby, akademických textov a neakademických textov. Je tu celkovo 30 až 45 otázok a na ich vyplnenie máte v závislosti od počtu otázok 22 až 33 minút. TOEFL Essentials je adaptívny test, takže otázky v časti zameranej na čítanie budú ťažšie alebo jednoduchšie v závislosti od vašich predchádzajúcich odpovedí.

V sekcii testu TOEFL týkajúcej sa čítania môžu byť zahrnuté dodatočné otázky, ktoré nie sú započítané do vášho TOEFL skóre. Tieto otázky sú vložené organizáciou ETS, tvorcami testu, za účelom kalibrácie TOEFL. Ak zistíte, že je vaša sekcia čítania dlhšia, ako ste čakali, toto môže byť príčinou. Avšak vzhľadom na to, že nemôžete vedieť, ktoré z otázok ohľadom čítania nebudú započítané, je veľmi dôležité, aby ste každú z nich zodpovedali čo najlepšie, ako sa dá.

TYPY OTÁZOK

V sekcii čítania TOEFL iBT sa používajú texty napísané na univerzitnej úrovni v akademickej angličtine. Môžu to byť napríklad výňatky z vysokoškolských učebníc a zvyčajne sa rozdeľujú na tri druhy: historický alebo biografický naratív, argumentačný výklad alebo výklad predmetu. Na zodpovedanie otázok týkajúcich sa porozumenia nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti predmetu diskutovaného v textoch, avšak dobrá úroveň porozumenia akademickej angličtiny je nevyhnutá.

TOEFL Essentials test zameraný na čítanie obsahuje aj texty napísané v akademickej angličtine a tabuľky s akademickým anglickým obsahom. Texty sú krátke, okolo 200 slov, a ku každému textu je 6 otázok. Pre každú tabuľku existujú 4 pravdivé/nepravdivé otázky. V časti TOEFL Essentials testu zameranej na čítanie sú tiež zahrnuté texty písané každodennou angličtinou a otázky zo slovnej zásoby.

STRATÉGIA

Čas, ktorý je stanovený pre časť čítania testu TOEFL, je uvedený v jeho časti s pokynmi, môžete s ním však narábať, ako uznáte za vhodné. Pretože je táto časť časovaná, je dôležité postupovať takým tempom, aby ste mali dostatok času prečítať si všetky texty a odpovedať na všetky otázky týkajúce sa porozumenia. Prázdne odpovede v teste TOEFL sa počítajú ako nesprávne.

BODOVANIE

Študenti sa môžu v TOEFL teste, časti zameranej na čítanie, pohybovať dopredu a dozadu, takže môžu otázku preskočiť a vrátiť sa k nej neskôr, ak to čas dovolí. Celkové skóre časti zameranej na čítanie TOEFL iBT je medzi 0 a 30, pričom vysoké skóre čítania je čokoľvek od 24 a vyššie. V TOEFL Essentials je skóre 9 a vyššie považované za vysoké.

Ďalšou časťou TOEFL testu je sekcia počúvania.