TOEFL POČÚVANIE

TOEFL časť zameraná na počúvanie je druhá časť testu TOEFL iBT a prvá časť testu TOEFL Essentials. Je približne rovnaká ako dĺžka v časti zameranej na čítanie TOEFL.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Test počúvania TOEFL iBT pozostáva zo šiestich nahrávok s otázkami o každom z nich. Nahrávky sú 3 až 4 akademické prednášky v rozsahu 3 až 5 minút a 6 otázok o každej prednáške a 2 až 3 nahrávky rozhovorov študentov alebo učiteľov v rozsahu od 2 do 3 minút s 5 otázkami o každej konverzácii. TOEFL test zameraný na počúvanie trvá 41 až 57 minút.

TOEFL Essentials test zameraný na počúvanie pozostáva z 30 až 45 otázok o nahrávkach štyroch rôznych typov. Dva typy nahrávok sú rozhovory medzi anglicky hovoriacimi (všeobecná angličtina) a dva typy nahrávok sú akademického zamerania. Časť TOEFL Essentials zameraná na počúvanie trvá 21 až 34 minút.

Študenti si môžu každú z nahrávok vypočuť len raz a behom počúvacieho testu sa nemôžu posúvať dopredu ani dozadu. V priebehu časti TOEFL zameranej na počúvanie si môžete robiť poznámky, z ktorých môžete čerpať pri vašom zodpovedaní daných otázok. Za účelom zabránenia podvádzaniu sú vaše poznámky na konci sekcie počúvania TOEFL zozbierané.

TYPY OTÁZOK

Otázky ohľadom sekcie počúvania testu TOEFL hodnotia porozumenie, ale tiež syntézu informácií a schopnosť vyvodzovať závery z toho, čo ste počuli. Je bežné, že sa otázky zameriavajú na prístup, presvedčenie alebo motiváciu rozprávajúceho.

Nahrávky použité v časti zameranej na počúvanie TOEFL sú predovšetkým akademicky ladené, v ktorom majú rečníci americký prízvuk. Vždy však existuje aspoň jedna nahrávka s iným prízvukom, či už britským, austrálskym alebo novozélandským. TOEFL Essentials zahŕňa aj všeobecné konverzácie v angličtine.

V sekcii testu TOEFL týkajúcej sa počúvania môžu byť zahrnuté dodatočné otázky, ktoré nie sú započítané do vášho TOEFL skóre. Tieto otázky sú vložené tvorcami testu za účelom kalibrácie TOEFL. Ak zistíte, že je vaša sekcia počúvania dlhšia, ako ste čakali, toto môže byť príčinou. Avšak vzhľadom na to, že nemôžete vedieť, ktoré z otázok ohľadom počúvania nebudú započítané, je veľmi dôležité, aby ste každú z nich zodpovedali čo najlepšie, ako sa dá.

BODOVANIE

Sekcia TOEFL týkajúca sa počúvania je hodnotená na škále od 0 do 30.Dobré skóre v sekcii zameranej na počúvanie TOEFL je od 22 a vyššie a dobré skóre v sekcii zameranej na počúvanie Essentials je od 9 a vyššie.

Po dokončení sekcie zameranej na počúvanie TOEFL iBT budete mať 10-minútovú prestávku. Gratulujeme, máte za sebou polovicu testu TOEFL! Ďalšou časťou TOEFL iBT je rozprávanie.