TOEFL ROZPRÁVANIE

TOEFL časť zameraná na rozprávanie je treťou časťou TOEFL iBT a štvrtou časťou TOEFL Essentials. Počas testu zameraného na rozprávanie uvidíte alebo budete počuť podnety a potom svoje odpovede zaznamenáte do počítača. TOEFL úlohy zamerané na rozprávanie hodnotí skúšajúci mimo, nie osoba vo vašom testovacom centre. Tento test iBT trvá 17 minút a na Essentials 13 minút. Je to najkratšia časť TOEFL. Na TOEFL PBT nebol vykonaný žiadny test z reči.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Časť TOEFL iBT zameraná na rozprávanie je vytvorená zo 4 úloh, z ktorých 1 sa nazývajú „nezávislé“ a 3 sú tzv. „integrované“. Úlohy v časti rozprávania testu TOEFL musíte absolvovať v poradí a k predošlým otázkam sa vracať nemôžete. Úloha nezávislého rozprávania je na prvom mieste.

Úloha 1: Výber – Budú vám odprezentované dve možnosti, vy si jednu z nich vyberiete a svoju voľbu zdôvodníte. Na prípravu máte k dispozícii 15 sekúnd a 45 sekúnd na nahratie vašej odpovede.

Integrované úlohy časti testu TOEFL venovanej rozprávaniu vyžadujú, aby ste si niečo prečítali a/alebo niečo vypočuli, a potom odpovedali na výzvu týkajúcu sa toho, čo ste čítali a počuli.

Úloha 2: Prvá integrovaná úloha vyžaduje, aby ste si prečítali krátky text (maximálne 100 slov), vypočuli si krátku nahrávku na rovnakú tému (maximálne 80 sekúnd) a potom zaznamenali svoju odpoveď po výzve. Táto úloha má 30 sekúnd na prípravu, potom čo ste si nahrávku vypočuli, a potom 60 sekúnd na zaznamenanie vašej odpovede

Úloha 3: Druhá integrovaná úloha vyžaduje, aby ste si prečítali krátky úryvok akademického textu a vypočuli si krátku prednášku na rovnakú tému. Potom musíte odpovedať na výzvu, ktorá súvisí s tým, čo ste čítali a počuli. Máte 30 sekúnd na prípravu a 60 sekúnd na zaznamenanie Vašej odpovede.

Úloha 4: Posledná úloha z testu TOEFL iBT zameraného na rozprávanie vyžaduje, aby ste si vypočuli krátku akademickú prednášku a potom zaznamenali zhrnutie toho, čo ste počuli. Na túto úlohu TOEFL zameranú na rozprávanie budete mať 20 sekúnd na prípravu a 60 sekúnd na zaznamenanie Vašej odpovede.

Test TOEFL Essentials pozostáva z 3 typov úloh s celkovým počtom 19 nahrávok. Pri prvých 6 nahrávkach si prečítate jednu stranu dialógového okna. Budete počuť nahrávku a potom na obrazovke uvidíte svoju očakávanú odpoveď. Túto odpoveď musíte prečítať nahlas. Druhým typom úlohy je počúvať a opakovať. Budete počuť 8 viet nahlas a musíte ich zopakovať. Poslednou rečníckou úlohou je simulovaný rozhovor. Budete sledovať video s 5 otázkami o sebe a na každú z nich dostanete čas.

Po dokončení rečníckych úloh TOEFL Essentials nahráte video vyhlásenie ako odpoveď na dve otázky. Tento záznam nie je ohodnotený, ale bude možné, aby ho univerzity sledovali ako súčasť balíka aplikácií. Na každú otázku budete mať 30 sekúnd na prípravu a 2 minúty na to, aby ste ho nahrali.

BODOVANIE

Behom celého testu rozprávania TOEFL si môžete robiť poznámky, ktoré môžete použiť v čase vašej nahrávanej ústnej odpovede. Každá z rozprávacích úloh TOEFL iBT je hodnotená na stupnici od 0 do 4, pričom 4 je najvyšším skóre. Vaše kombinované bodovanie za všetky rozprávacie úlohy sa následne prevedie na skóre v rozmedzí od 0 do 30 za celú sekciu rozprávania testu TOEFL iBT. Skóre 25 alebo vyššie sa považuje za dobré skóre časti testu TOEFL iBT zameranej na rozprávanie. Skóre 25 alebo vyššie sa považuje za dobré skóre v rečníckej sekcii TOEFL iBT. Hovoriaca časť TOEFL Essentials je ohodnotená od 0 do 12. Skóre 9 a viac sa považuje za dobré skóre.

Nasleduje posledná časť TOEFL iBT testu, ktorou je písanie.