EFSET POČÚVANIE

Sekcia počúvania EFSET trvá 25 minút pri štandardnom teste EFSET English Certifikate a 1 hodinu pri EFSET PLUS. V obidvoch prípadoch je sekcia počúvania načasovaná ako celok, ale jednotlivé úlohy nie, takže študenti majú toľko času, koľko budú potrebovať na zodpovedanie otázok k jednej úlohe, ale o to menej času budú mať na dokončenie nasledujúcich úloh.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Sekcia počúvania EFSET sa skladá zo série nahraných textov prečítaných osobami hovoriacimi americkou, britskou a austrálskou angličtinou. Ďalej pokračuje jednou alebo viacerými otázkami ohľadom porozumenia každého textu. Vďaka tomu, že sekcia počúvania EFSET je adaptívna, dĺžka nahrávok a náročnosť následných otázok bude závisieť od toho, ako dobre reaguje účastník testu pri počúvaní. Prvá výzva ohľadom počúvania EFSET je stredne ťažká, nasledujúca výzva je ťažšia alebo ľahšia v závislosti od úspešnosti účastníka testu, ktorý správne odpovie na prvú výzvu. Každý účastník testu odpovie približne na 50 otázok v sekcii počúvania EFSET, ale počet výziev ohľadom počúvania sa bude líšiť. Nahrávky v sekcii počúvania EFSET trvajú od 20 sekúnd do 5 minút a účastník testu si môže každú nahrávku vypočuť dvakrát.

STRATÉGIA

Účastník testu má potom toľko času, koľko potrebuje, aby odpovedal na otázky týkajúce sa danej nahrávky, než prejde k ďalšej nahrávke. Na splnenie všetkých úloh v sekcii počúvania má však vyhradený čas. Účastníci testu sa počas absolvovania EFSET nemôžu posúvať dozadu, takže je dôležité dokončiť každú výzvu týkajúcu sa počúvania a až potom prejsť na ďalšiu. Vzhľadom na to, že EFSET neurčuje tempo testujúcich, je dôležité sledovať čas a nastaviť ho tak, aby ste dokončili celú sekciu počúvania.

BODOVANIE

Sekcia počúvania EFSET je pri celkovom hodnotení EFSET rovnako dôležitá ako sekcia čítania. Po dokončení EFSET dostanete hodnotenie počúvania na stupnici od 0 do 100 spolu s hodnotením čítania v rovnakej miere, a tiež celkové hodnotenie, ktoré je priemerom oboch uvedených.