EFSET ČÍTANIE

Sekcia čítania EFSET trvá 25 minút pri štandardnom teste EFSET English Certifikate a 1 hodinu pri EFSET PLUS. Jednotlivé úlohy v časti čítania nie sú časovo obmedzené, takže účastníci testu majú toľko času, koľko potrebujú, aby si prečítali každý text a odpovedali na otázky, ale celkový čas na čítanie je obmedzený na 25 minút alebo 1 hodinu v závislosti od testu.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

Sekcia čítania EFSET sa skladá zo série písaných textov s jednou alebo viacerými otázkami s porozumením každého textu. Otázky sa zobrazujú súčasne s textom. Priemerný počet otázok ku každému textu je 6, ale celkovo môže byť od 1 do 12 otázok. Texty sekcií čítania EFSET majú 1 až 5 odsekov. Každý účastník testu odpovie v sekcii čítania EFSET celkovo na približne 50 otázok, počet samotných výziev týkajúcich sa čítania sa však bude líšiť.

Vďaka tomu, že je sekcia čítania EFSET adaptívna, dĺžka textov a náročnosť kladených otázok bude závisieť od toho, ako dobre reaguje účastník počas daného testu. Prvá úloha na čítanie EFSET je stredne ťažká, potom nasledujúca úloha bude ťažšia alebo ľahšia v závislosti od úspešnosti účastníka testu, či správne odpovie na prvú výzvu.

STRATÉGIA

Účastník testu má toľko času, koľko potrebuje, aby si prečítal text a odpovedal na otázky, kým prejde na ďalší text. Napriek tomu, že jednotlivé úlohy nie sú limitované, ale zvyšná časť zameraná na čítanie je obmedzená, je dôležité, aby účastníci testu postupovali ďalej a nestrácali čas iba jedným textom. V opačnom prípade nebudú mať dostatok času na dokončenie všetkých úloh. Účastníci testu sa nemôžu počas používania EFSET posúvať dozadu, preto je dôležité najskôr dokončiť všetky výzvy týkajúce sa čítania, a potom prejsť na ďalšie.

BODOVANIE

Sekcia čítania EFSET je v celkovom hodnotení EFSET rovnako dôležitá ako sekcia počúvania. Po absolvovaní testu dostanete hodnotenie čítania EFSET na stupnici od 0 do 100.