BULATS

The BULATS test was discontinued in December 2019

BULATS (Business Language Testing Service) je súbor testov používaných predovšetkým business školami a spoločnosťami na účely jazykovej certifikácie. Do roku 2017 existujú testy BULATS v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine v online aj v papierovej forme. Mnohé z týchto testov sa postupne ukončujú. Priebežne bude k dispozícii iba online test angličtiny BULATS.

ŠTRUKTÚRA SKÚŠKY

BULATS sa skladá z požadovanej hodinovej sekcie počúvania a čítania s porozumením, po ktorej nasledujú voliteľné prvky testujúce rozprávanie a písanie. Sekcia BULATS pre počúvanie a čítanie je adaptívnym testom, čo znamená, že otázky sa stávajú ľahšími alebo ťažšími v závislosti od toho, ako dobre študent reaguje.

Ústny test BULATS trvá 15 minút a zahŕňa 5 úloh. Táto časť je zaznamenaná a hodnotená skúšajúcimi na inom mieste. Písomný test BULATS trvá 45 minút a pozostáva z dvoch úloh: napísať e-mail a buď esej, alebo list. Obe musia byť napísané a predložené na opravu skúšajúcemu.

BODOVANIE

Výsledky BULATS testov počúvania a čítania sú k dispozícii ihneď po ukončení testu. Vyjadrujú jednu z úrovní CEFR. Certifikát BULATS je platný 2 roky. Výsledky testov BULATS rozprávania a písania sú k dispozícii neskôr, pretože musia byť opravené reálnym človekom.

VLASTNÍCKE PRÁVA

BULATS je produktom Cambridge English Language Assessment, čo je tiež organizácia, ktorá sa zaoberá skúškami Cambridge English a IELTS. BULATS sa predáva ako test špeciálne pre používateľov business English, podobne ako TOEIC.