TOEIC PÍSANIE

Test písania TOEIC je druhou polovicou testu TOEIC Speaking & Writing. Test písania TOEIC trvá 1 hodinu a pozostáva z 8 výziev na písanie. Sekcia písania má najnižšie skóre 0 bodov a najvyššie 200 bodov. Test písania TOEIC nie je možné absolvovať bez toho, aby ste počas toho istého testovania neabsolvovali aj test rozprávania TOEIC. Test TOEIC Listening and Reading je samostatný, preto je ho možné absolvovať počas toho istého testovania alebo počas iného testovania.

Test písania TOEIC absolvujete na počítači, nie v papierovej podobe. Prečítate si výzvy a potom napíšete svoju odpoveď. Vaše odpovede sa za účelom hodnotenia ukladajú a prenášajú do ETS. Vaše skóre z testu písania TOEIC bude založené na tom, ako precízne a presne používate písomnú angličtinu za účelom komunikácie.

ŠTRUKTÚRA TESTU

Test písania TOEIC sa skladá z 3 častí, ktoré musíte absolvovať v poradí:

1. časť testu písania TOEIC vyzýva študentov, aby sa pozreli na obrázok a potom napísali vetu na základe tohto obrázka, v ktorej budú použité dve slová alebo frázy dodané tvorcami testu TOEIC. K dispozícii je 5 obrázkov, každý s 2 slovami. Na napísanie všetkých 5 viet máte 8 minút. Počas týchto 8 minút sa môžete touto časťou sekcie testu písania TOEIC pohybovať dopredu a dozadu. Na základe vašej gramatickej presnosti a použitia dodaných slov získate za každú vetu skóre od 0 do 3. Toto sú otázky 1 až 5.

2. časť testu písania TOEIC poskytne študentom e-mail, na ktorý musia napísať odpoveď. Nachádzajú sa tu dve úlohy tohto typu a na každú z nich budete mať 10 minút. Podľa pokynov sa dozviete, či má vaša odpoveď spĺňať určité kritériá, napríklad budete možno musieť položiť aspoň dve otázky. Je dôležité pozorne si tieto pokyny prečítať a držať sa ich. Po prechode na druhú úlohu sa už k prvej úlohe písania nebudete môcť vrátiť. Vaše skóre z každej otázky bude od 0 do 4. Bude založené nielen na kvalite vášho anglického písania, ale aj na usporiadaní správy. Toto sú otázky 6 a 7.

3. časť testu písania TOEIC zahŕňa napísanie eseje na zadanú tému. Téma nevyžaduje žiadne odborné znalosti. Na prípravu, napísanie a kontrolu vašej eseje máte 30 minút. Skóre vašej eseje bude od 0 do 5 na základe jasnosti vašich argumentov, vašej anglickej gramatiky, slovnej zásoby a štruktúry eseje. Toto je otázka č. 8.

STRATÉGIA

Ak neodpoviete na jednu z otázok v sekcii testu písania TOEIC, alebo ak odpoviete vo svojom jazyku, počíta sa to ako nula. Je teda vždy lepšie napísať niečo v angličtine, aj keď si nie ste istý správnosťou odpovedi, alebo ak by mala byť vaša odpoveď neúplná. Stále by sa vám mohlo podariť získať jeden alebo dva body. Pamätajte, že pri teste písania TOEIC budete musieť byť schopní písať svoje odpovede v angličtine, takže aby ste zbytočne nestrácali čas, je dôležité naučiť sa rýchlo písať na klávesnici QWERTY.