TOEIC ROZPRÁVANIE

TOEIC test zameraný na rozprávanie je prvou polovicou TOEIC testu zameraného na rozprávanie a písanie. TOEIC test zameraný na rozprávanie trvá 20 minút a skladá sa z 11 podnetov na rozprávanie. Časť testu zameraná na rozprávanie má najnižšie skóre 0 bodov a najvyššie skóre 200 bodov. TOEIC test zameraný na rozprávanie je možné vykonať s TOEIC testom zameraným na písanie alebo bez neho. TOEIC test zameraný na čítanie a pocuvanie je samostatný a je možné ho absolvovať spolu alebo separátne alebo vôbec.

Test rozprávania TOEIC absolvujete pomocou počítača, nie s fyzickou osobou. Prečítate si alebo si vypočujete výzvy, a potom svoju odpoveď nahráte. Vaše nahrávky sú za účelom hodnotenia uložené a prenesené do ETS. Vaše skóre testu rozprávania TOEIC bude založené na tom, ako dobre preukážete plynulosť a presnosť svojej angličtiny pri reakciách na dané výzvy.

ŠTRUKTÚRA TESTU

Test rozprávania TOEIC sa skladá zo 6 typov otázok vo fixnom poradí. Test rozprávania musíte absolvovať v poradí od 1. časti po poslednú 6. časť a nemôžete ho zastaviť, ani sa k žiadnej z otázok vrátiť, keď ste test dokončili:

1. časť testu rozprávania TOEIC vyzve študentov, aby si prečítali dva texty. Každý z textov uvidíte napísaný a vy ho budete musieť prečítať nahlas. Na prípravu máte 45 sekúnd, a potom na prečítanie každého textu 45 sekúnd. Získate skóre od 0 do 3 za každý prečítaný text na základe vašej výslovnosti, intonácie a prízvuku. Toto sú otázky 1 a 2.

2. časť testu rozprávania TOEIC obsahuje obrázok, ktorý musíte nahlas opísať. Máte 30 sekúnd na prípravu, a potom 45 sekúnd na podrobný opis obrázka. Za túto ústnu úlohu získate skóre od 0 do 3 na základe vašej výslovnosti, intonácie a prízvuku, ale aj na základe vašej anglickej gramatiky a slovnej zásoby. Toto je otázka č. 3.

3. časť testu rozprávania TOEIC vyzve študentov, aby odpovedali na 3 otázky každodenného charakteru. Napríklad „Chodíte niekam pravidelne na dovolenku?“ Na každú z prvých dvoch otázok budete mať 15 sekúnd a na tretiu otázku 30 sekúnd. Nemáte čas na prípravu. Vaše skóre za každú z vašich odpovedí je opäť na stupnici od 0 do 3. Toto sú otázky 4, 5 a 6.

4. časť testu rozprávania TOEIC je podobná časti 3 s tým rozdielom, že v časti 4 študent dostane určité základné informácie a musí odpovedať na 3 otázky, ktoré sa ich týkajú. Napríklad vám môže byť zobrazený plagát nejakej udalosti a vy dostanete otázku, kedy sa udalosť koná, alebo kto bude na nej prítomný. Počas odpovedania na otázky zostanú základné informácie viditeľné. Na prečítanie základných informácií budete mať 30 sekúnd, potom 15 sekúnd na zodpovedanie každej z prvých dvoch otázok a 30 sekúnd na zodpovedanie záverečnej otázky. Vaše skóre za každú otázku bude od 0 do 3. Toto sú otázky 7, 8 a 9.

5. časť testu rozprávania TOEIC vás vyzve, aby ste si vypočuli nahranú správu, ktorá vysvetľuje problém, a vy potom navrhnete jeho riešenie. Potom, ako v nahrávke zaznie, že ste sa dostali k jej koncu, máte 30 sekúnd na prípravu odpovede, a potom 60 sekúnd na to, aby ste povedali o svojom riešení a vysvetlili ho. Je dôležité, aby pri navrhovaní vášho riešenia bolo jasné, že ste problému plne porozumeli. Vaše skóre v tejto časti rozprávania bude od 0 do 5. Toto je otázka 10.

6. časť testu rozprávania TOEIC vás vyzve, aby ste si vypočuli krátky záznam o známej téme, a potom vyjadrili svoj názor na túto tému. Na prípravu odpovede máte 15 sekúnd a na rozprávanie 60 sekúnd. Vaše skóre z tejto výzvy bude tiež na škále od 0 do 5. Toto je otázka 11.

STRATÉGIA

Ak neodpoviete na jednu z otázok v sekcii rozprávania TOEIC, alebo ak odpoviete vo svojom jazyku, počíta sa to ako nula, takže je vždy lepšie niečo povedať v angličtine, aj keď si nie ste úplne istí správnosťou vašej odpovedi, alebo by mala byť vaša odpoveď neúplná. Stále by sa vám mohlo podariť získať jeden alebo dva body. Nezabudnite hovoriť čo najpokojnejšie a najzrozumiteľnejšie a na každú otázku úplne odpovedať. Osoba, ktorá hodnotí váš TOEIC test rozprávania, nie je s vami v miestnosti, takže gestá a výrazy tváre vám nemôžu pomôcť vysvetliť, čo máte na mysli.