TOEFL ETS

TOEFL je vo vlastníctve Educational Testing Service (ETS), obrovskej americkej neziskovej organizácie so sídlom v Princetone v New Jersey, s mnohými dcérskymi spoločnosťami v iných krajinách. Poplatky za TOEFL idú z veľkej časti na ETS, ktorý hodnotí TOEFL iBT pomocou softvéru na otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a veľkých tímov korektorov na sekcie zamerané na písanie a rozprávanie. Testovacie centrum, kde absolvujete TOEFL, si ponechá zvyšok testovacieho poplatku výmenou za zaistenie bezpečnosti a správneho spravovania testov. Nikto vo vašom testovacom centre nehodnotí Váš TOEFL test.

HISTÓRIA

TOEFL nebol pôvodne vytvorený spoločnosťou ETS. Bol navrhnutý začiatkom 60. rokov na Stanfordovej univerzite za účelom riešenia problému posúdenia úrovne anglického jazyka u zahraničných uchádzačov o štúdium v USA. ETS sa stala členom Univerzitnej rady v roku 1965 s cieľom spoločne spravovať TOEFL a od roku 1973 spravuje ETS TOEFL samostatne.

ĎALŠIE TESTY

TOEFL nie je jediným testom, ktorý ETS ponúka. ETS je tiež organizáciou, ktorá stojí za TOEIC (business English prevažne v Ázii), SAT (pre amerických stredoškolských študentov), GRE (pre amerických vysokoškolských študentov) a za mnohými inými americkými štátnymi skúškami pre študentov základných a stredných škôl. ETS je obrovská organizácia a odhaduje sa, že na celom svete ročne spravuje viac ako 50 miliónov testov. Test TOEFL od ETS absolvovalo už viac ako 30 miliónov ľudí.