Determinanty

Determinanty sú slová, ktoré sa nachádzajú pred podstatnými menami, aby ujasnili, k čomu sa podstatné meno vzťahuje. Použite nasledovné stránky na to, aby ste správne porozumeli anglickým determinantom.  

Determinanty v angličtine