Neurčité číslovky

Neurčité číslovky sú prídavné mená a z nich vytvorené frázy, ktoré dávajú približnú alebo presnú odpoveď na otázky "Koľko?" a "Ako veľa?". Nasledujúce stránky v tejto časti vás naučia viac o rozličných typoch neurčitých čísloviek v angličtine a o ich použití.

Neurčité číslovky v angličtine