Interpunkčné znamienka

Interpunkcia sa využíva pre vytvorenie zmyslu, zrozumiteľnosti a prízvuku vo vetách. Interpunkčné znamienka využívate k štrukturovaniu a organizovaniu vášho písania.

Ak si skúsite prečítať tento text, ktorý nemá žiadnu interpunkciu, rýchlo pochopíte, prečo je dôležitá:

perhaps you dont always need to use commas periods colons etc to make sentences clear when i am in a hurry tired cold lazy or angry i sometimes leave out punctuation marks grammar is stupid i can write without it and dont need it my uncle Harry once said he was not very clever and i never understood a word he wrote to me i think ill learn some punctuation not too much enough to write to Uncle Harry he needs some help

Teraz sa pozrime, či je to s interpunkciou iné!

Perhaps you don't always need to use commas, periods, colons etc. to make sentences clear. When I am in a hurry, tired, cold, lazy, or angry I sometimes leave out punctuation marks. "Grammar is stupid! I can write without it and don't need it," my uncle Harry once said. He was not very clever, and I never understood a word he wrote to me. I think I'll learn some punctuation - not too much, enough to write to Uncle Harry. He needs some help!

Využite stránky v tejto časti interpunkcie k tomu, aby ste svoju angličtinu spravili zrozumiteľnejšou a organizovanejšou.

Pravidlá interpunkcie v angličtine