Apostrof

Apostrof pravdepodobne spôsobuje viac smútku než všetky ostatné interpunkčné znamienka dohromady! Zdá sa, že problém takmer vždy vychádza z nepochopenia toho, že apostrof má v angličtine dve veľmi rozdielne (a veľmi dôležité) použitia: vlastníctvo a skracovanie.

Apostrof v skracovaní

Najbežnejšie využitie apostrofu v angličtine je pre skracovanie, kde sa kombinuje podstatné meno, alebo zámeno a sloveso. Nezabudnite, že apostrof často nahrádza písmeno, ktoré bolo vypustené. Je umiestnený tam, kde by malo byť chýbajúce písmeno.

Typ Bez skrátenia Skrátenie
Použitie "not" is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
Použitie "is" she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
Použitie "am" I am I'm
Použitie "will" I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
Použitie "would" I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
Použitie "have" I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
Použitie "are" you are, they are, we are you're, they're, we're

Ľudia, dokonca i tí, ktorých rodným jazykom je angličtina, si často mýlia its a it's, you're a your, who's a whose, a they're, their a there. Pozrite sa nižšie na rozdiel.

Príklady
 • It's a nice day outside. (skrátenie)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (vlastníctvo)
 • You're not supposed to be here. (skrátenie)
 • This is your book. (vlastníctvo)
 • Who's at the door? (skrátenie)
 • Whose shoes are these? (vlastníctvo)
 • They're not here yet. (skrátenie)
 • Their car is red. (vlastníctvo)
 • His car is over there. (umiestnenie)

Apostrof pri vlastníctve

Vo väčšine prípadov je jednoducho potreba pridať 's k podstatnému menu a ukázať tak vlastníctvo

Príklady
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

U podstatných mien v množnom čísle, ktoré nekončia na s, toto pravidlo taktiež platí:

Príklady
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

Obyčajné (alebo bežné) podstatné mená, ktoré končia na s, ako v jednotnom, tak aj v množnom čísle, ukazujú na vlastníctvo jednoduchým pridaním apostrofu za s.

Príklady
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

Vlastné mená (mená ľudí, miest, krajín), ktoré končia na s, môžu vytvárať vlastníctvo buď pridaním apostrofu + s, alebo jednoduchým pridaním apostrofu. Dnes sú obe formy považované za správne (Jones's or Jones') a mnoho veľkých organizácií dnes apostrofy úplne vypúšťa (napr. Barclays Bank, Missing Persons Bureau), keď uvádzajú svoje meno.

Príklady
 • The Hughes' home (or the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (or Mr Jones' shop)
 • Charles' book (or Charles's book)