Vzťažné vety

Vzťažné vety sú vedľajšie časti vety. Môžu dodávať význam, no ak ich odstránime, veta bude stále gramaticky správna. V angličtine sú dva typy vzťažných viet. Je dôležité vedieť ich rozlišovať, pretože to ovplyvňuje výber zámena, uvádzajúceho vetu. Tu je podrobnejšia stránka o umiestnení vo vzťažných vetách.

Definujúce vzťažné vety

Definujúca alebo identifikujúca vzťažná veta nám hovorí, o ktorej konkrétnej osobe či veci z väčšej skupiny osôb či vecí hovoríme. Ak definujúcu vzťažnú vetu odstránime, význam vety sa zásadne zmení. Definujúca vzťažná veta nie je oddelená od zvyšku vety čiarkami či okrúhlymi zátvorkami.

Príklady
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Zistite viac o správnom používaní definujúcich vzťažných viet.

Nedefinujúce vzťažné vety

Nedefinujúca či vedľajšia vzťažná veta nám dáva viac informácií o osobe alebo veci, o ktorej hovoríme. Ak je nedefinujúca vzťažná veta z vety odstránená, prídeme o nejaké detaily, no celkový význam vety zostáva rovnaký. Nedefinujúce vzťažné vety sú vždy od zvyšku vety oddelené čiarkami či okrúhlymi zátvorkami.

Príklady
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

Zistite viac o správnom používaní nedefinujúcich vzťažných viet.