Nedefinujúce vzťažné vety

Ako naznačuje ich meno, nedefinujúce vzťažné vety hovoria viac o niekom či niečom, no informácia v týchto vetách nám nepomáha definovať, o čom hovoríme. Vezmite si napríklad vetu: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos. V tejto vete hovoríme o všetkých gorilách, nielen o niektorých z nich. Informácia v nedefinujúcej vzťažnej vete nám hovorí niečo viac o gorilách obecne. Nedefinuje malú skupinu goríl alebo jednotlivú gorilu. Ak sa nedefinujúca vzťažná veta odstráni z vety, veta bude stále gramaticky správna a zmysel sa nezmení, aj keď získame menej podrobností.

Nedefinujúce relatívne vety sú zložené zo vzťažného zámena, slovesa a z iných voliteľných súčastí ako podmet či predmetom slovesa. Čiarky či okrúhle zátvorky sa vždy používajú k oddeleniu nedefinujúcej vzťažnej vety od zvyšku vety.

Príklady
 • John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.
 • My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
 • My grandmother, who is dead now, came from the North of England.
 • We stopped at the museum, which we had never visited before.
 • I've just come back from London, where John lives..
 • Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

Vzťažné zámená

Nasledujúce vzťažné zámená sa používajú v nedefinujúcich vzťažných vetách. Tieto vzťažné zámená sa vyskytujú na začiatku nedefinujúcej vzťažnej vety a odkazujú na podstatné meno, ktoré sa objavuje skôr vo vete.

  Osoba Vec Miesto
Podmet who which  
Predmet who/whom which where
Privlastňovacie whose    
Rozdiely pri definovaní vzťažných viet

V definujúcich vzťažných vetách sa zámená who, whom, a which často v hovorovej angličtine nahradzujú s that. V nedefinujúcich vzťažných vetách nemôžete nahradiť ostatné zámená s that. V nedefinujúcich vzťažných vetách tiež nemôžete vynechať vzťažné sloveso, na rozdiel od niektorých prípadov pri definujúcich vzťažných vetách. Zámeno je tu vyžadované, dokonca aj keď je predmet slovesa vo vzťažnej vete. A nakoniec, nedefinujúce vzťažné vety sú vždy oddelené od zvyšku vety čiarkami, na rozdiel od definujúcich vzťažných viet, ktoré nemajú interpunkciu.

Príklady
 • He gave me the letter, which was in a blue envelope. (nedefinujúca vzťažná veta: There was only one letter, it happened to be blue. Musíte použiť which)
 • He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (definujúca vzťažná veta: There were several letters of different colors and he gave me the blue one. Which možno nahradiť s that. Čiarky sú odstránené.)
 • He gave me the letter, which I read immediately. (nedefinujúca vzťažná veta: There was only one letter. which je predmetom read, ale aj tak musí byť vo vete zahrnuté.)
 • Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. (Akákoľvek predložka, ktorá sa objaví, sa obvykle umiestni na koniec vzťažnej vety.)
 • Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. (Vo formálnej písomnej angličtine môžete predložku umiestniť pred zámeno.)
Úvodné výrazy v nedefinujúcich vetách

Nedefinujúce vety možno uviesť výrazmi ako all of či many of nasledovanými vzťažným zámenom.

  Osoba Vec
all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc. whom which
Príklady
 • There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years.
 • There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends.
 • He was carrying his belongings, many of which were broken.
 • He had thousands of books, most of which he had read.
 • He picked up a handful of stones, one of which was sharp.
Použitie "which" k odkazovaniu na inú vetu

Vzťažné zámeno which na začiatku nedefinujúcej vzťažnej vety môže odkazovať na všetky informácie uvedené v predchádzajúcej časti vety skôr než len na jedno slovo.

Príklady
 • Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.
 • My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.
 • She's studying to become a doctor, which is difficult.