Použitie angličtiny

Ak je vašim zámerom zlepšiť anglické konverzačné schopnosti, ste na správnom mieste. Nasledujúca kapitola obsahuje široké spektrum zdrojov s použitím každodennej angličtiny, so zameraním na americkú angličtinu. Či už potrebujete rozšíriť svoju slovnú zásobu, osvojiť si nové idiómy, alebo vybrať pekné anglické meno, nasledujúce stránky vám k tomu veľmi dobre poslúžia.

Slovná zásoba

Budovanie vašej anglickej slovnej zásoby je nevyhnutnou súčasťou učenia sa angličtiny. Tieto zoznamy vám pomôžu tráviť váš čas efektívne.

Idiómy

Učenie sa idiómov a výrazov je jedna zo zábavných vecí v procese štúdia cudzieho jazyku. Idiómy a príslovia tvoria bežnú súčasť hovorovej angličtiny.

Interpunkcia

V pracovnom i bežnom živote je nevyhnuté ovládať písanú angličtinu, preto naučiť sa správne používať interpunkčné znamienka je povinnou jazdou pre každého študenta angličtiny. 

 

Citáty

Nájdete tu citáty, ktoré sú najznámejšie pre ľudí, ktorých angličtina je materinským jazykom. Pokiaľ sa na ne budete odvolávať, zaručene vám ostatní ľudia porozumejú.

Mená

Tabuľky s týmito menami obsahujú najbežnejšie krstné mená a priezviská v anglicky hovoriacich krajinách na základe najnovších dostupných údajov.

Jazykolamy

Môžete pracovať na svoje anglickej výslovnosti s týmto zoznamom anglických jazykolamov rôznych stupňov náročnosti, od jednoduchých až po šialene ťažké.