Anglické jazykolami

Veta či skupina slov, ktoré je ťažké vysloviť, sa nazývajú jazykolami. Deti ich majú veľmi radi a často vyzývajú svojich kamarátov, aby ich skúsili povedať rýchlo niekoľko krát za sebou. Pre študentov angličtiny predstavujú jazykolami zábavný spôsob pracovať na jednom či dvoch zvukoch naraz, aby si osvojili správnu výslovnosť. Najskôr povedzte jazykolam pomaly, potom skúste zrýchliť. Keď sa vám podarí povedať jazykolam správne, skúste ho povedať dva alebo tri krát za sebou, čo ešte lepšie otestuje vaše zručnosti.

Jazykolam Zdôraznené zvuky/slová Náročnosť (pre človeka, ktorý má angličtinu ako materinský jazyk))
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? wood & chuck (význam: throw) Jednoduché
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? p Jednoduché
Can you can a can as a canner can can a can? can Jednoduché
Frivolously fanciful Fannie fried fresh fish furiously f Jednoduché
To begin to toboggan first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. b & t Jednoduché
She saw Sharif's shoes on the sofa. But was she so sure those were Sharif's shoes she saw? s & sh Jednoduché
Give papa a cup of proper coffe in a copper coffe cup. c & p Stredné
Black background, brown background b Stredné
Seventy-seven benevolent elephants l & v Stredné
The chic Sikh's sixty-sixth sheep is sick s & k Stredné
A loyal warrior will rarely worry why we rule. l & r Stredné
A pessemistic pest exists amidst us. s & st Stredné
Drew Dodd's dad's dog's dead. d Stredné
Which witch switched the Swiss wristwatches? w, s & ch Náročné
She sells seashells by the seashore. s & sh Náročné