Reč

Použite odporúčania v tejto sekcii a naučte sa, ako ľudí priamo citovať (priama reč), alebo parafrázovať, čo ľudia povedia (nepriama reč).

Tlmočená reč (reporting speech) v angličtine