Tlmočená reč: príkazy, požiadavky a návrhy

Tlmočenie príkazov a žiadostí

Keď chceme tlmočiť príkaz či žiadosť, môžeme použiť sloveso ako 'tell' s to-vetou: He told me to go away. Vzor je nasledujúci: sloveso + nepriamy predmet + to-veta. Nepriamy predmet je osoba, na ktorú je hovorené. Ďalšie slovesá použité k tlmočeniu príkazov a žiadostí týmto spôsobom sú: command, order, warn, ask, advise, invite, beg, teach a forbid.

Príklady
Priama reč Nepriama reč
The doctor said to me, "Stop smoking!". The doctor told me to stop smoking.
"Get out of the car!" said the policeman. The policeman ordered him to get out of the car.
"Could you please be quiet," she said. She asked me to be quiet.
The man with the gun said to us, "Don't move!" The man with the gun warned us not to move.
Žiadosti o predmety

Žiadosti o predmety sú tlmočené pomocou vzorca "asked for" + predmet.

Príklady
Priama reč Nepriama reč
"Can I have an apple?", she asked. She asked for an apple.
"Can I have the newspaper, please?" He asked for the newspaper.
"May I have a glass of water?" he said. He asked for a glass of water.
"Sugar, please." She asked for the sugar.
"Could I have three kilos of onions?" He asked for three kilos of onions.

Návrhy

Návrhy sú najčastejšie tlmočené použitím slovies suggest, insist, recommend, demand, request, a propose, nasledovanými 'that' vetou. 'That' a 'should' sú v týchto vetách voliteľné, ako je ukázané v prvých dvoch príkladoch nižšie. Nezabudnite, že suggest, recommend a propose môžu byť tiež nasledované gerundiom, aby bol eliminovaný nepriamy predmet (prijímateľ návrhu), a teda bol návrh slušnejší. Toto použitie gerundia je ilustrované vo štvrtom a piatom príklade nižšie.

Príklady
Priama reč Nepriama reč
She said, "Why don't you get a mechanic to look at the car?" She suggested that I should get a mechanic to look at the car. OR
She suggested I should get a mechanic to look at the car. OR
She suggested that I get a mechanic to look at the car.OR
She suggested I get a mechanic to look at the car.
"Why don't you go to the doctor?" he said. He suggested I go to the doctor. OR
He suggested that I go to the doctor. OR
He suggested I should go to the doctor.OR
He suggested that I should go to the doctor.
"It would be a good idea to see the dentist", said my mother. My mother suggested I see the dentist.
The dentist said, "I think you should use a different toothbrush". The dentist recommended using a different toothbrush.
You said, "I don't think you have time to see the dentist this week." You suggested postponing my visit to the dentist.
I said, "I don't think you should see the dentist this week." I suggested postponing your visit to the dentist.
My manager said, "I think we should examine the budget carefully at this meeting." My manager proposed that we examine the budget carefully at the meeting.
"Why don't you sleep overnight at my house?" she said. She suggested that I sleep overnight at her house.