Sprievodca anglickou gramatikou

Máte otázky ohľadne správneho používania bodkočiarky, alebo ako používať príslovky vo vetách? Ak áno, ste na správnom mieste. Na týchto stránkach nájdete kompletného sprievodcu anglickou gramatikou, spolu s pravidlami anglického použitia. Každé gramatické pravidlo je vysvetlené jednoduchou angličtinou s niekoľkými príkladmi a v prípade potreby i pomocou príkladov s protikladmi. Gramatické pravidlá rozdelené do kategórii, ktoré obsahuje táto kniha, nájdete uvedené nižšie. Anglická gramatika nie je vždy jednoduchá pre pochopenie, ale použitím tejto príručky si môžete pripomenúť pravidlá angličtiny, a zároveň rozprávať a písať v angličtine so sebadôverou.

Podstatné mená

Podstatné mená sú ľudia, miesta alebo veci a vyjadrujú to, o čom hovoríme. Slová cat, Jack, rock, Africa, & it sú podstatné mená.

Prídavné mená

Prídavné mená menia alebo popisujú podstatné mená. Slová tall, beautiful, irresponsible, & boring sú prídavné mená.

Príslovky

Príslovky upravujú prídavné mená, slovesá alebo iné príslovky. Hovoria nám ako, kedy a kde sa veci dejú. Vyjadrujú množstvo, intenzitu, frekvenciu a názory.

Determinanty

Členy, číslovky a iné determinanty upravujú podstatné mená. Týmto sa podobajú na prídavné mená. Determinanty nám pomáhajú vyjadriť to, o čom hovoríme.

Slovesá

Slovesá sú slová vyjadrujúce činnosť. Hovoria nám, čo sa deje a kedy (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). Slovesá môžu tiež vyjadrovať možnosti a podmienky.

Reč

Keď oznamujeme, čo niekto povedal, môžeme ho citovať priamo alebo nepriamo. Pravidlá nepriamej reči sú dôležitou oblasťou gramatiky.

Interpunkcia

Interpunkcia nie je súčasťou ústnej gramatiky, ale je nevyhnutné mať ju zvládnutú v písanej angličtine.

Vzťažné vety

V angličtine používame vzťažné vety na to, aby sme vytvorili zložitejšie a presnejšie vety.

Gramatický test

Otestujte svoje zručnosti anglickej gramatiky v kontexte, vrátane schopností počúvania a čítania.