Priama a nepriama reč

Priama a nepriama reč môže byť pre študentov angličtiny mätúca. Poďme si najprv definovať pojmy a potom sa pozrime na to, ako hovoriť o tom, čo niekto povedal a ako preformulovať reč z priamej na nepriamu a naopak.

Na otázku What did he say? môžete odpovedať dvomi spôsobmi:

  • opakovaním hovorených slov (priama reč)
  • tlmočením hovorených slov (nepriama reč).

Priama reč

Priama reč opakuje či cituje slová presne tak, ako boli povedané. Keď používame priamu reč pri písaní, dáme povedané slová medzi úvodzovky (" ") a tieto slová nijak nemeníme. Môžeme referovať o niečom, čo bolo povedané TERAZ (napríklad telefonická konverzácia), alebo hovoriť niekomu neskôr o predchádzajúcej konverzácii.

Príklady
  • She says, "What time will you be home?"
  • She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know! "
  • "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
  • John said, "There's an elephant outside the window."

Nepriama reč

Nepriama reč je obvykle používaná pri hovorení o minulosti, a tak obvykle zmeníme čas hovorených slov. Používame oznamovacie slovesá ako 'say', 'tell', 'ask', a môžeme použiť slovo 'that' k uvedeniu oznamovaných slov. Úvodzovky sa nepoužívajú.

She said, "I saw him." (priama reč) = She said that she had seen him. (nepriama reč)

'That' môže byť vynechané:
She told him that she was happy. = She told him she was happy.

'Say' a 'tell'

Použitie 'say' ak neexistuje žiadny nepriamy predmet:
He said that he was tired.

Vždy použite 'tell', ak hovoríte, komu bola daná vec hovorená (tj. s nepriamym predmetom):
He told me that he was tired.

'Talk' s 'speak'

Použite tieto slovesá pre popis komunikačnej činnosti:
He talked to us.
She was speaking on the telephone.

Použite tieto slovesá s 'about' pre odkazovanie na to, čo bolo povedané:
He talked (to us) about his parents.