Tlmočená reč: zámery, nádeje a sľuby

Tlmočenie zámerov, nádejí a sľubov

Keď tlmočíme zámer, nádej alebo sľub, používame primerané oznamovacie sloveso, nasledované 'that' vetou, obsahujúcou 'would', alebo vetou s neurčitkom to. Slovesá použité v tomto vzorci zahŕňajú: hope, promise, threaten, guarantee a swear. Nezabudnite, že slovo 'that' je pri použití tejto vety voliteľné, tak ako v prvom príklade nižšie.

Príklady
Priama reč Nepriama reč
"I'll pay you the money tomorrow," he said. He promised to pay me the money the next day. ALEBO
He promised that he would pay me the money the next day. ALEBO
He promised he would pay me the money the next day.
"I'll be back by lunchtime," he said. He promised to be back by lunchtime. ALEBO
He promised that he would be back by lunchtime.
"We should arrive in London before nightfall," they said. They hoped to arrive in London before nightfall. ALEBO
They hoped they would arrive in London before nightfall.
"Give me the keys to the safe or I'll shoot you!" he shouted. He threatened to shoot me if I didn't give him the keys to the safe. ALEBO
He threatened that he would shoot me if I didn't give him the keys to the safe.
"I will not tell anyone your secret" he said. He swore that he would not tell anyone my secret. ALEBO
He swore not to tell anyone my secret.