Bodka (The Period, Full Stop, Point)

Bodka (v britskej angličtine známa ako full stop) je pravdepodobne to najjednoduchšie interpunkčné znamienko. Používate ho ako nôž k orezaniu vety na požadovanú dĺžku. Obecne môžete vety ukončiť bodkou na konci logickej a úplnej myšlienky, ak sa vám to tak zdá byť správne.

Označuje koniec vety, ktorá nie je otázkou alebo zvolaním
Príklady
 • Rome is the capital of Italy.
 • I was born in Australia and now live in Indonesia.
 • The Dalai Lama is the spiritual leader of the Tibetan people.
Vyjadruje skratku

Mnoho skratiek vyžaduje bodku. Dr, Mr, Mrs, a Ms v britskej angličtine bodku nevyžadujú, tak ako aj väčšina skratiek z prvých veľkých písmen, ako napríklad MA, Phd, alebo CIA. V americkej angličtine niektoré z týchto skratiek bodku vyžadujú, alebo sú správne obe použitia (s bodkou aj bez bodky). Ak vo vašej interpunkcii vyžadujete 100% presnosť, obráťte sa na podrobného sprievodcu pravidlami používania skratiek v angličtine, ktorú využívate.

Príklady
 • I will arrive between 6 a.m. and 7 a.m.
 • We are coming on Fri., Jan. 4.
Tri bodky

Často sa stretnete s vetou, ktorá obsahuje tri bodky. To značí, že iba časť vety či textu bola uvedená, alebo že bolo ponechané na čitateľa, aby dokončil myšlienku.

Príklady
 • The Lord's Prayer begins, "Our Father which art in Heaven..."
 • He is always late, but you know how I feel about that...
Bodka za jediným slovom

Niekedy môže vetu tvoriť jediné slovo. V tomto prípade umiestnite bodku za slovo, tak ako v akejkoľvek inej vete. Toto je obvyklé v prípade, keď je podmet chápaný v rámci pozdravu alebo príkazu.

Príklady
 • "Goodbye."
 • "Stop."
Bodky v rámci čísel

V angličtine sa používajú bodky v rámci čísel pre oddelenie celého čísla od desatinného čísla. Bodka použitá v rámci čísla je tiež nazývaná "desatinná bodka" a číta sa ako "point", ak sa nejedná o peniaze.

Príklady
 • $10.43 = ten dollars and 43 cents
 • 14.17 = fourteen point one seven