Okrúhle a hranaté zátvorky

Rozdiel medzi 'hranatou zátvorkou' a 'okrúhlou zátvorkou' môže byť trochu mätúci. Obecne 'okrúhla zátvorka' odkazuje na ( ) a 'hranatá zátvorka' na [ ].

Hranatú zátvorku - [ ] - obvykle používame na zvláštne účely ako technické príručky. Okrúhla zátvorka - ( ) - sa používa podobným spôsobom ako čiarka, keď chceme pridať dodatočné vysvetlenie, dodatočnú myšlienku či komentár, ktorý má niečo spoločné s našou hlavnou myšlienkovou líniou, no líši sa od nej. Mnoho jazykovedcov si myslí, že okrúhla zátvorka môže byť v skutočnosti nahradená čiarkami takmer vo všetkých prípadoch.

Príklady
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)