Bodkočiarka

Bodkočiarka je niečo medzi bodkou a dvojbodkou. Bodkočiarky možno v angličtine použiť pre pripojenie fráz a viet, ktoré sú tematicky spojené, bez potreby použitia spojky (príklad 1 nižšie). Bodkočiarky tiež možno použiť miesto dvojbodiek, ak chceme oddeliť položky na zozname, keď položky samy o sebe už obsahujú čiarky (príklad 2 nižšie).

Príklady
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.