Čiarka

Pri používaní čiarky existujú obecné pravidlá, ktoré možno uplatniť. Zistíte však, že v angličtine je množstvo ďalších spôsobov, ako použiť čiarku pre dodanie významu do vety či pre zdôraznenie veci, bodu či významu.

Aj keď sa často učíme, že čiarka sa používa, aby nám pomohla do vety dodať 'priestor na nádych', v skutočnosti sa skôr využíva k organizácii blokov myšlienok či logickému zoskupovaniu. Väčšina ľudí používa čiarky k zaisteniu toho, že význam je zrozumiteľný a napriek gramatickým pravidlám čiarku použijú vtedy, ak je a j bez jej použitia význam zachovaný.

Oddeľovanie frází, slov alebo viet na zoznamoch

Keď robíte zoznam, čiarky sú najbežnejším spôsobom, ako oddeliť jednu položku na zozname od druhej. Posledné dve položky na zozname sú obvykle oddelené "and" alebo "or", ktorým by mala predchádzať čiarka. Medzi editormi je táto posledná čiarka na zozname známa ako  "Oxford Comma".

Séria nezávislých viet
Príklady
 • I met Harry, we went for a swim together, and afterwards Harry went home.
 • I like your son, I might even love him, but he is not a very good soccer player.
Séria podstatných mien
Príklady
 • For dinner I had soup, fish, chicken, dessert, and coffee.
 • This afternoon I went to Oxford Circus, Picadilly, Hamstead, and Gatwick Airport.
Séria prídavných mien

Zoznam prídavných mien obvykle vyžaduje čiarky. Ak však prídavné meno upravuje ďalšie prídavné meno, neoddeľujeme ich čiarkou (veta 3).

Príklady
 • She was young, beautiful, kind, and intelligent.
 • The house we visited was dark, dreary, and run-down.
 • She was wearing a bright red shirt.
Séria slovies
Príklady
 • Tony ran towards me, fell, yelled, and fainted.
 • The boy leapt, spun, twisted, and dove into the water.
Séria fráz
Príklady
 • The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against a tree.
 • The dog leapt into the air, snatched the frisbee in its mouth, landed, and ran off into the forest.

Ohraničovanie podrobností

Použite čiarku k ohraničeniu nedefinujúcich vzťažných viet a vedľajších údajov a komentárov. Čiarka je umiestnená na oboch stranách vloženej vety.

Príklady
 • China, one of the most powerful nations on Earth, has a huge population.
 • Jason's grandmother, who was born in 1930, lived through the Second World War.
 • Cats, unlike dogs, do not respect their masters.
 • My friend, Jim, likes to go scuba diving.

Participatívne frázy

Príklady
 • Hearing that her father was in hospital, Jane left work immediately.
 • Walking to the bus stop that morning, Sam knew it was going to be a special day.

Dovetok

Príklady
 • She lives in Paris, doesn't she?
 • We haven't met, have we?

Zvolania

Príklady
 • Yes, I will stay a little longer, thank you.
 • No, he isn't like other boys.
 • Wait, I didn't mean to scare you.

Posledné upozornenie

Ak dáte čiarku na nevhodné miesto, môže to viesť k vytvoreniu vety s úplne iným významom, pozrite sa na tieto dve vety:
I detest liars like you; I believe that honesty is the best policy. = I detest you because you are a liar.
I detest liars, like you; I believe that honesty is the best policy. = You and I both detest liars.