Výkričník

Výkričník sa používa k vyjadreniu rozhorčenia, údivu či prekvapenia, alebo k zdôrazneniu komentáru či krátkej, ostrej fráze. V profesionálnom i každodennom písaní sa výkričníky používajú striedmo, ak vôbec.

Príklady
  • Help! Help!
  • That's unbelievable!
  • Get out!
  • Look out!

Výkričníky tiež môžete použiť k označeniu frázy ako vtipnej, ironickej či sarkastickej.

Príklady
  • What a lovely day! (when it obviously is not a lovely day)
  • That was clever! (when someone has done something stupid)

Vo veľmi neformálnych štýloch písania (SMS, chat, Twitter alebo Facebook, atď.) je výkričník niekedy kombinovaný s otáznikom, aby vyjadril ako prekvapenie, tak aj jemnú neistotu. Dvojité a trojité výkričníky sú vo veľmi neformálnych štýloch písania bežné, no vo formálnejšej korešpondencii sú znakom nevzdelanosti.

Príklady neformálneho písania
  • He's getting married!?
  • That's insane!!!